Vebego Foundation

De oorsprong van de Vebego Foundation ligt bij de tsunami die eind december 2004 delen van Azie heeft betroffen. Dit leidde binnen Vebego en haar bedrijven tot spontane acties van medewerkers en de vraag: 'Hoe kunnen wij als Vebego op een structurele manier een bijdrage leveren aan maatschappelijke projecten'. Immers, wij houden niet van eendagsvliegen, hebben continutiteit hoog in het vaandel en willen een duurzame bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen.
Hierop besloot de raad van bestuur om haar maatschappelijke betrokkenheid meer vorm en inhoud te geven: de Vebego Foundation was geboren.

Meer dan alleen geld geven

Voor iedereen die erbij betrokken was, en is, stond meteen vast dat we meer willen dan alleen geld geven. Natuurlijk moet er geld beschikbaar komen om mensen met minder kansen in binnen- en buitenland vooruit te helpen. Zeker zo belangrijk vinden wij het om waar mogelijk ter plekke aanwezig te zijn en de handen uit de mouwen te steken. Ervaringen over te dragen en kennis ter beschikking te stellen. Dit betekent dat onze projecten altijd een combinatie in zich hebben van een financiele bijdrage en de inzet van onze medewerkers. Of dat nu ver weg is bij een bouwreis of dichtbij door een dag vrijwilligerwerk.

MVO module

MBO maakt deel uit van ons MVO beleid. Het zijn thema's die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Om deze reden is aan alle projecten van de Vebego Foundation een MVO module of workshop gekoppeld. Tijdens deze MVO momenten wordt in een breder perspectief stilgestaan bij de MVO visie van Vebego, waarom wij dit zo belangrijk vinden, hoe onze medewerkers zelf kunnen bijdragen en wat de relatie is met ons MBO beleid.

De MVO module vindt plaats voorafgaand aan de bouwreis en is door Eaquator ontwikkelt. De MVO workshop is gekoppeld aan onze initiatieven in Nederland en gaat vooraf aan een dag vrijwilligerswerk. Daarnaast worden in onze bedrijven op verzoek op-maat MVO modules en workshops gegeven.

Onze resultaten
Wij willen weten wat het resultaat is van onze inspanningen. Daarom volgen wij aan de hand van resultaatgebieden de stappen die we zetten.

In 2010 hebben we het volgende gerealiseerd:
 • 3 bouwreizen
  • Sri Lanka, Ghana, Zuid Afri
  • 45 medewerkers hebben deelgenomen (excl. begeleiders)
 • 2 projecten in Nederland te weten:
  • De Belevenis met 16 vrijwilligers
  • SchoonPlein is ontwikkelt en wordt in 2011 geactiveerd
 • 46 medewerkers hebben een MVO module gevolgd gekoppeld aan een bouwreis
 • 12 medewerkers hebben een MVO workshop gevolgd gekoppeld aan De Belevenis
 • Van 9 bedrijven is bekend dat zij zelfstandig een MBO activiteit hebben georganiseerd
 • Uit evaluaties blijkt dat alle deelnemers trots zijn op hun bijdrage aan projecten van de Vebego Foundation
 • Eind 2010 had de Vebego Foundation netto 175 ambassadeurs (excl. RvB, HFH, uit diensten)
 • Sinds de oprichting en tot eind 2010 zijn slechts 17 medewerkers uit dienst gegaan

Ook in 2011 volgen we de voortgang van onze resultaten.
Dit leidt na Q1 en Q2 tot de volgende tussenstand:

 • 3 bouwreizen
  • Sri Lanka 2x, Zuid Afrika 1x
  • 49 medewerkers hebben deelgenomen (excl. begeleiders)
 • 2 projecten in Nederland zijn actief:
  • De Belevenis in Groningen met 24 vrijwilligers
  • SchoonPlein is uitgevoerd op 5 scholen met participatie van onze schoonmakers
 • 32 medewerkers hebben een MVO module gevolgd gekoppeld aan een bouwreis
 • 13 medewerkers hebben een MVO workshop gevolgd gekoppeld aan De Belevenis
 • Na telling in Q2-2011 had de Vebego Foundation netto 253 ambassadeurs (excl. RvB, HFH, uit diensten)

Onze befaamde bouwreizen

Vebego vindt het belangrijk dat haar medewerkers direct betrokken zijn bij de projecten en activiteiten van de Vebego Foundation. Daarom is aan de financiele bijdrage (bijna) altijd de actieve inzet van onze medewerkers gekoppeld. Dit doen wij in de vorm van onze bouwreizen.

Dit betekent dat wij met een groep van (minimaal) 15 medewerkers actief de handen uit de mouwen steken en samen met lokale partijen en betrokkenen bouwen aan de projecten. Gedurende een week samen cement maken, schilderen, metselen ect. maar vooral ook veel plezier en contact maken met de locale bevolking. Tegelijkertijd leren we het land kennen en wordt tjidens de week aandacht besteed aan MVO en de duurzame ontwikkeling van het project. Onze bouwreizen in 2011 en 2012 gaan naar projecten in Sri Lanka, Zuid Afrika en Ghana. 

Na deelname aan de bouwreis worden de deelnemers ambassadeurs van de Vebego Foundation en zetten zich onvoorwaardelijk in om MVO en duurzaamheid in hun bedrijf uit te dragen. Daarnaast worden zij gestimuleerd om in hun bedrijf en met relaties MBO activiteiten te organiseren.

Heb jij zin om mee te gaan op een bouwreis? Of wil je meer weten? Klik dan hier.

Wij zijn open

Wij vinden het belangrijk om open te zijn over hoe wij werken. Zo publiceren we onze beleidsdocumenten en financiële cijfers. Ook kun je kennis maken met ons bestuur en onze werkgroep.

Het Vebego Foundation Smoelenboek

Vebego Foundation is trots op haar ambassadeurs. In het smoelenboek van de Foundation passeren alle collega's die meegingen op een bouwreis de revue. Daarnaast is het natuurlijk erg leuk om die collega-ambassadeur nog eens op te zoeken.