Made Blue

In tegenstelling tot vele andere natuurlijke hulpbronnen lijkt het alsof we aan water meer dan genoeg hebben. Helaas, niets is minder waar. In delen van de wereld is water niet, slecht of onvoldoende beschikbaar en dit feit maakt dat we ook met water zorgvuldig moeten omgaan. Wereldwijd kampen ongeveer 2,7 miljard mensen minstens 1 maand per jaar met een te kort aan schoon water. Voor 780 miljoen mensen is dit dagelijks aan de orde. Jaarlijks sterven 3,5 miljoen mensen door gebrek aan schoon drinkwater.  

De diverse bedrijven van Vebego, met name de schoonmaakbedrijven, gebruiken voor hun dagelijkse schoonmaakactiviteiten water. Sinds kort is het mogelijk om het gebruik van water in ‘onze wereld’ bij ‘onze klanten’ te verbinden aan projecten in de wereld waar schoon en voldoende water geen vanzelfsprekendheid is. Kortom, we spiegelen ons (drink)waterverbruik. Vanuit deze gedachte is het initiatief Made Blue ontstaan: ‘1 liter voor 1 liter’.

Vebego heeft samen met Made Blue in het voorjaar 2014 het initiatief genomen om het project verder vorm en inhoud te geven. Dit met de doelstelling een rekenmodel te ontwikkelen waarmee kan worden bepaald hoeveel water per uur wordt gebruikt bij schoonmaakactiviteiten in diverse sectoren. Dit rekenmodel is ontwikkelt in samenwerking met Made Blue en PwC. De resultaten van het onderzoek maken inzichtelijk dat het waterverbruik in dagelijkse schoonmaaktaken varieert van 35 tot 55 liter per uur (daarbij uitschieters buiten beschouwing gelaten). Het is daarom reëel en veilig te stellen dat voor één schoonmaak uur in een dagelijkse schoonmaaktaak vijftig liter drinkwater benodigd. Dit heeft ertoe geleid dat we kunnen stellen dat voor € 0,01 cent per schoonmaak uur elders in de wereld 1 liter (drink)water beschikbaar wordt gemaakt. Teruggerekend betekent dit € 0,20 per 1000 liter water.
Door het waterverbruik bij de opdrachtgevers van Vebego bedrijven te spiegelen en te vertalen in een concreet geldbedrag komen middelen beschikbaar om elders in de wereld drinkwaterprojecten te realiseren. Deze projecten worden samen met Aqua for All opgezet waarbij drinkwater toegankelijk wordt gemaakt voor de lokale bevolking en waarbij ook aandacht is voor verbetering van de sanitaire voorzieningen. De projecten worden geselecteerd in samenspraak met de Vebego Foundation.  

In februari 2015 is de mantelovereenkomst tussen Vebego en Made Blue getekend. Door Made Blue is het mogelijk om samen met opdrachtgevers inzicht te krijgen in waterverbruik, medewerkers bewust te maken van het waterverbruik en samen te investeren in een maatschappelijk project.  

Wil je meer weten over dit project lees dan de factsheet of neemcontact op met Annette van Waning.