'Mobiliteit is ook wel eens niet bewegen'

Energie & Mobiliteit

'Mobiliteit is ook wel eens niet bewegen'

Duurzaam onderweg

Vebego is hard op weg naar een duurzamere toekomst. Dit doen we door de enerzijds door de schadelijke invloed van fossiele brandstoffen te beperken en te kiezen voor alternatieve energievormen. Anderzijds ook door een mentaliteitsverandering. Immers, onze medewerkers willen we vooral bewust maken van het belang van het verminderen van CO2 uitstoot, zodat zij zelf gaan inzien dat dit belangrijk is.

Toch hebben we nog een aardige rit voor de boeg. Want niet al onze panden hebben spaarlampen. Niet al onze bedrijven gebruiken groene energie. En nog steeds zijn sommige machines niet energie-efficiënt. Dus we weten waar we het komende jaar aan gaan werken!

Klik hier voor onze initiatieven.

Groen wagenpark

In 2010 is ongeveer 80% van het Nederlandse Vebego wagenpark bij één leasemaatschappij geleased. Hoewel we een toenmame zagen van het aantal auto's, hadden deze allemaal een A of B label. De resultaten in 2010 tonen wederom onze vooruitgang in mobiliteit.

De cijfers:  
  • Auto's met een energielabel  
    • A = 24%  - Dit is een toename van 50%: van 98 auto's in Q1 tot 147 auto's in Q4  
    • B = 31% Dit is een toename van 14%: van 164 auto's in Q1 tot 187 auto's in Q4  
    • C = 30% Dit is een afname van 8%: van 201 auto's in Q1 tot 185 auto's in Q4

Conclusie is dat het aantal auto's met een AB label is gegroeid en de labels DEF zijn kleiner geworden (-16%) van 115 auto's in Q1 tot 96 auto's in Q4.


CO2 uitstoot

De CO2 autstoot van benzineauto's is met 4% afgenomen ten opzichte van 2009. De CO2 uitstoot van dieselauto's is gelijk gebleven. De CO2 uitstoot van LPG-auto's is met 3% gedaald.