'Verder kijken dan de prijs'

Duurzame Inkoop

'Verder kijken dan de prijs'

Bewust kiezen voor leveranciers die verder kijken

Vebego vraagt producenten om een aantal keiharde, onwrikbare garanties. Bijvoorbeeld dat ze zich verre houden van kinderarbeid en werkzaamheden onder erbarmelijke omstandigheden.

Of het nu gaat om de auto’s, machines of bedrijfskleding die we inkopen. Alleen al 16.000 van onze medewerkers dragen bedrijfskleding en we beschikken over een wagenpark van ruim 1.100 auto’s. Bij alles vragen we hoe het is gemaakt, wie het heeft gemaakt en hoe belastend het is voor het milieu. En: wat kunnen we ermee op het moment dat wij het niet meer nodig hebben?

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

In de maanden voorafgaand aan de ondertekening van deze Code op 21 juni 2011 heeft een afvaardiging van Vebego en Hago meegediscusseerd met vakbonden en stakeholders over de inhoud en uitvoering van deze Code. Doel is samen te komen tot een verantwoorde en duurzame keten van inkoop en uitvoering van schoonmaakdienstverlening en glasbewassing. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: Goed opdrachtgeverschap, Goed werkgever en opdrachtnemerschap, Goed werknemerschap en Goed makelaarschap.

De ondertekening op 21 juni was de bekroning op een bijzonder proces. De OSB, brancheorganisatie voor de glazenwassers- en schoonmaakbranche, heeft deze Code, namens de aangesloten bedrijven (waaronder Hago) ondertekend.

Maatschappelijk verantwoord inkopen/ondernemen is nadrukkelijk onderdeel van de Inkoop strategie alsmede het beleid.

Vanaf 2012 kopen wij 100% duurzaam in en alle aanbestedingen van Vebego voldoen dan ook aan de criteria voor Duurzaam Inkopen van AgentschapNL, een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken. Vebego vraagt daarbij bijvoorbeeld om milieu- en mvo-certificaten. Inschrijvers moeten concrete voorbeelden geven van duurzaam personeelsbeleid, zoals de inzet van mensen met een beperking of zorgverlofregelingen. Ook omtrent milieubeleid en innovatief ondernemerschap wil Vebego heldere voorbeelden zien.

Verder heeft Vebego zich officieel verbonden aan duurzame inkoop met de ondertekening van het MVI/O-manifest initiatief van NEVI, een document waarin grote bedrijven gezamenlijk een statement maken over de noodzaak van maatschappelijk verantwoord inkopen. Ondertekenaars van het manifest MVIO willen een impuls geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door zelf Maatschappelijk Verantwoord Inkopen te garanderen en dus milieu -en sociale overwegingen een (grotere) rol te laten spelen in hun productkeuze 

Inmiddels hebben wij, op basis van de inbreng van diverse praktijk casussen Vebego, vanuit NEVI een positief bericht ontvangen dat ook Vebego mede ondertekenaar kan worden van het MVI/O-manifest. Vebego is hiermee de veertigste ondertekenaar van dit initiatief.