'Duurzaamheid is een marktkans'

Duurzame Dienstverlening

'Duurzaamheid is een marktkans'

Duurzaamheid zit in de hele keten

Net zoals wij, zien steeds meer klanten duurzaamheid niet als ‘iets dat tegenwoordig nu eenmaal moet’, maar als een nieuwe marktkans. Samen met hen denken we na over duurzame samenwerkingsverbanden, het flexibiliseren van het personeelspotentieel en het beter managen van zorgprocessen. Dit leidt tot intensieve en unieke samenwerking met opdrachtgevers onder andere in de vorm van joint ventures. 

Externe netwerken
Vebego is partner van MVO Nederland en participeert in diverse netwerken zoals het Koplopernetwerk, het Netwerk Zorg en het Netwerk People. Als Koploper op People participeren wij in onder andere in het programma Ambitie 2020 waar samen met andere bedrijven wordt nagedacht over werk en de betekenis van werk in de komende jaren. Samen hebben we de ambitie om daadwerkelijk om projecten te initiëren die het verschil maken. Meer weten? Neem contact op met Annette van Waning, Head of CSR.

Vebego is partner van De Groene Zaak. De Groene Zaak is gericht op een zo snel mogelijke verduurzaming van de economie; door te lobbyen voor een beter ondernemersklimaat, door samen winstgevende, duurzame business te maken en door nieuwe kennis en competenties te ontwikkelen op het snijvlak van business en verduurzaming. Samen creëren we vandaag de economie van morgen. Vebego is mede initiatief nemer van het project ‘Sociale waardecreatie’. In dit project maken we gericht met een aantal bedrijven inzichtelijk en meetbaar de sociale waarde creatie in de hele keten, en vanzelfsprekend willen we hiermee ook daadwerkelijke stappen te zetten in praktijk. Dit project zal starten in het najaar van 2014. Meer weten? Neem contact op met Annette van Waning, Head of CSR.

Onze bedrijven

De Vebego bedrijven hebben een duurzaam hart en elk bedrijf heeft het duurzaamheidsmodel van Vebego omarmt en dit de vorm en inhoud gegeven die bij het bedrijf past. Dit betekent dat een aantal bedrijven (onder andere Hago Nederland & Hago Zorg) ervoor gekozen heeft om de MVO Prestatieladder en ISO26000 te behalen. En dat Vebego het Greenkey certificaat Goud heeft behaald. Daarnaast weten we uit ervaring dat onze opdrachtgevers graag met ons in gesprek gaan over het thema duurzaamheid en dan specifiek de menskant. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Naar de antwoorden op deze vragen gaan we samen op zoek. Meer weten? Neem contact op met Julie Cappers, Projectmanager.