'Onze mensen is onze drijfveer'

Duurzaam Personeelsbeleid

'Onze mensen is onze drijfveer'
Vebego is een dienstverlenend familiebedrijf dat met haar diversiteit aan activiteiten in de haarvaten van Nederland zit. Diensten verlenen betekent dat onze mensen het belangrijkste zijn, immers zij hebben dagelijks contact met onze opdrachtgevers, business partners en met elkaar. Zij zijn het belangrijkste element in elke schakel van de keten. Vebego vindt dat duurzaam personeelsbeleid vanzelfsprekend is. Dit komt onder andere tot uiting in de dagelijkse aandacht voor medewerkers, maar ook in de wijze waarop wij omgaan met verloop, verzuim en medewerkers mogelijkheden bieden om opleidingen te volgen en zich te ontwikkelen. Daarnaast besteden we aandacht aan thema’s als betekenisvol werk, ambities en drijfveren en schuldhulpverlening voor onze medewerkers. Uiteindelijk gaat het om duurzame inzetbaarheid waarbij medewerkers zich bewust zijn van werkzekerheid in plaats van baanzekerheid, waarvoor zij zelf verantwoordelijk zijn en hier samen met Vebego bedrijven invulling aan geven.

Bijzondere samenwerkingen
Vebego is een eigenwijze ondernemer. Dit blijkt onder andere uit de samenwerkingen die wij aangaan met Sociale werkvoorzieningen. Dit betekent dat Vebego de operationele en managerieke kennis inbrengt en het SW bedrijf vooral haar kennis en kunde inbrengt op het sociaal matschappelijke vlak. Op deze manier hebben één 100% bedrijf en negen joint ventures waar in totaal 4500 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken. Een aantal van deze joint ventures heeft het PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) certificaat behaald, dit betekent dat zij aantoonbaar en succesvol zich inzetten voor het plaatsen van mensen met een afstand. Dit is uniek in Nederland. Wil je meer weten? Neem contact op met Bas Kooijman

Schulden?
Helaas hebben meer en meer mensen schulden, en ook dit komt voor bij een deel van onze medewerkers. Wij weten en erkennen dat schulden van onze medewerkers het dagelijks leven zeer sterk beïnvloeden. Medewerkers worden ziek, de kwaliteit van het werk neemt af en ook in de privé situatie kunnen schulden tot problemen leiden. Vebego is van mening dat wij als werkgever een bijdrage kunnen leveren om dit probleem enerzijds te voorkomen en anderzijds ‘te helpen oplossen’. In 2013/2014 is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de schuldenproblematiek van oze medewerkers bij onze bedrijven en dit heeft ertoe geleid dat wij samen met een business partner een overkoepelend project opzetten om dit probleem aan te pakken. Hierbij maken we dankbaar gebruik van de best practices die in een aantal bedrijven al lopen. Meer weten? Neem contact op met Annette van Waning, Head of CSR.
Betekenisvol werk
In de strategie van Vebego hebben we in 2012 benoemd dat wij ‘betekenisvol werk willen beiden aan 50.000 medewerkers’. Maar wat is Betekenisvol werk? We zijn op zoek gegaan naar het antwoord op deze vraag. Dit hebben we allereerst gedaan door een onderzoek samen met MVO Nederland en als vervolg heeft Corriene van Eck (afstudeerder jaar 2014) een onderzoek uitgevoerd bij onze leidinggevenden. Het resultaat mag er zijn. We weten nu welke factoren van invloed zijn op betekenisvol werk en hoe wij als werkgever deze kunnen beinvloeden. Maar ja wat dan? Onze next step is om samen met de Vebego bedrijven de resultaten te delen en enerzijds een instrument te ontwikkelen om ‘Betekenisvol werk’ meetbaar te maken. Anderzijds gaan we in gesprek met onze leidinggevenden om iedereen nog bewuster te maken van dit onderwerp. Meer weten? Neem contact op met Annette van Waning, Head of CSR.

Projecten
Vebego werkt samen met het Oranje Fonds. Met het programma Kansen Voor Jongeren vergroot het Oranje Fonds de kansen van jongeren, in de leeftijd van 18 tot 23 jaar, op zowel sociale als economische zelfstandigheid.

Om de werkgelegenheid te stimuleren hebben Vebego en het UWV in januari 2011 een convenant getekend. De intentie en doelstelling van het convenant is het bevorderen van het beschikbaar komen van werplekken binnen Vebego en haar bedrijven, voor mensen die binnen alle doelgroepen van het UWV vallen. Lees meer over Samen werken aan Duurzame Inzetbaarheid.