Nieuwe verdienmodellen

Nieuwe verdienmodellen: focus op waarde(n)

We zijn op zoek naar nieuwe verdienmodellen. Het klassieke schoonmaken en uitzenden gaat steeds meer om de laagste prijs. Dat vinden we niet fair voor onze hardwerkende mensen op de werkvloer. We moeten dus beter laten zien wat de waarde is van de diensten die zij leveren. Dat kan door andere manieren van afrekenen. Een paar praktijkvoorbeelden:

Samenwerken in joint ventures

Samen met onze klanten richten we een nieuw bedrijf op waarin we onze dienstverlening onderbrengen. Onze klanten en worden daarmee gezamenlijk verantwoordelijk voor het resultaat van de dienst. En dat werkt! Bij dienstverlening gaat het inmiddels tot co-creatie: de afnemer geeft aan wat hij wil en soms heeft hij ook een rol in de totstandkoming van de dienst. Hoe beter de onderlinge afstemming hoe hoger de tevredenheid en hoe minder wrijvingsverlies. Kijk eens bij onze joint-vertures in personeelsdiensten, zorg en de sociale werkvoorziening

Afrekenen op tevredenheid en werkelijk gemaakte uren bij Hago Next

Bij Hago Next spreken wij met u een klant- en medewerkerstevredenheid af die tenminste met het cijfer acht beoordeeld wordt. Voor minder doen we het niet. Want onze mensen van Hago Next werken niet voor een zesje. Zesjes zijn niet voor vakmensen. Die lopen de kantjes er niet van af, maar doen wat nodig is. We zijn transparant over de werkelijk gemaakte uren. Deze houden schoonmakers bij via hun Smartphone. Kiezen voor Hago Next betekent minder faalkosten en minder controle en aansturing. De total cost of ownership zijn nagenoeg gelijk of zelfs minder dan traditionele schoonmaak, waarbij u en onze tevredenheid vele malen hoger is.