Thuiszorg

'Alleen door goed naar elkaar te luisteren krijg je een betere thuiszorg.'

Samen ondernemen in de thuiszorg

De invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning heeft grote gevolgen gehad voor de thuiszorgmarkt. Meer marktwerking en concurrentie vragen om een betere bedrijfsvoering. Wij helpen instellingen hun thuiszorgaanbod efficiënter te organiseren. Via joint ventures combineren we de kennis van onze klanten uit de verpleging en verzorging met onze kennis van bedrijfsvoering en huishoudelijke werkzaamheden. En dat levert wat op. Tegelijkertijd maken we ons sterk voor goede arbeidsvoorwaarden in de sector. Want alleen als we voldoende bekwame mensen vinden voor dit belangrijke werk, kunnen we onze vergrijzende bevolking helpen om langer thuis te wonen.