Corporate Governance

Corporate Governance: een unicum

Vebego is een familiebedrijf. Maar het is ook een rechtspersoon. Zodoende dient zij zich te conformeren aan de geldende wetten en regels. Vebego is geen beursgenoteerde onderneming. Daarom is de Nederlandse corporate governance code niet op ons van toepassing. Toch nemen we ons corporate governance beleid serieus. We erkennen dat corporate governance een kwestie van maatwerk is. Het enkel afvinken van een code leidt niet tot betere governance.

We geven hieraan invulling met een eigen code, waarin onze visie op corporate governance wordt weergegeven. De code is door Vebego zelf opgesteld en gebaseerd op de bepalingen van de Nederlandse Corporate Governance Code. Vanwege de eigendomsstructuur en het feit dat Vebego geen beursgenoteerde onderneming is, zijn sommige bepalingen evenwel niet van toepassing. Daarnaast zijn er bepalingen toegevoegd welke verband houden met het familiale en internationale karakter van het bedrijf.

Het is niet de bedoeling dat de uitgangspunten van de code de ondernemingsdynamiek verstikken. De uitgangspunten moeten bijdragen aan een goed, maar ook flexibel bestuur van het bedrijf. Daarom is deze code een dynamisch document, dat onder invloed van nieuwe ontwikkelingen en problematieken steeds zal worden bijgewerkt.

Dank voor uw interesse

Wij danken u hartelijk voor uw interesse in ons corporate governance document.
Graag nodigen wij u uit het bestand hieronder te openen.

Klikt u hier om het downloaden te starten.