Kansen voor Jongeren

Vebego en het Oranje Fonds

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven binnen het Koninkrijk der Nederlanden met geld, kennis en contacten. Met het programma Kansen Voor Jongeren vergroot het Oranje Fonds de kansen van jongeren, in de leeftijd van 18 tot 23 jaar, op zowel sociale als economische zelfstandigheid. Jaarlijks verlaat een groot aantal jongeren in deze leeftijdsgroep hun opleiding zonder diploma. Aan het programma doen twintig nieuwe sociale initiatieven mee die jaarlijks minstens 50 jongeren aan een startkwalificatie helpen. Vrijwillige inzet speelt hierbij een grote rol. 

Binnen dit programma werkt het Oranje Fonds o.a. samen met Vebego. Vebego levert een stimulerende en praktische bijdrage aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van jongeren. Het programma Kansen Voor Jongeren sluit nauw aan bij dit uitgangspunt. Als familiebedrijf actief in facility services, personeelsdiensten en de gezondheidszorg werkt Vebego per definitie in en vanuit de samenleving en voelt zich hier verantwoordelijk voor. 

Als bedrijvenpartner van Kansen voor Jongeren ondersteunt Vebego een aantal van de voorgenoemde sociale initiatieven. Zo dragen Vebego medewerkers onder meer bij door het coachen van projectmanagers, het vergroten van het netwerk van de projecten, het verzorgen van sollicitatietrainingen, de professionalisering van de organisaties, het zoeken naar opleidings- en arbeidsmogelijkheden voor jongeren, samenwerkingsrelaties met partijen als UWV (afname diverse testen) en G4S (BHV-cursussen), schoonmaakworkshops, meeloopdagen, et cetera.

Contact

Wil je meer weten over dit project, dan kun je contact opnemen met projectleider Inger Strietman, inger.strietman@vebego.com.

Lees meer over het programma in de factsheet Kansen Voor Jongeren.