Visie en Missie

Visie en Missie

Visie:
"Een turbulente onvoorspelbare toekomst vraagt om aanpassingsvermogen. Ons Family Statement is ons normen en waarden-kader van waaruit wij handelen." 

Onze visie is hoe wij naar de toekomst kijken. We zien een turbulente wereld met daarin een aantal grote verschuivingen. Maar wij denken ook dat als we goed op deze verschuivingen inspelen, ze ten goede van ons en onze omgeving kunnen uitpakken. Zolang we ons steeds bewust zijn dat we onderdeel zijn van die omgeving en dat iedere positieve bijdrage die wij eraan leveren, impact  heeft.

Het vertrekpunt van onze visie is ons Family Statement. We geloven in de kracht van onze waarden, het is de basis van ons handelen.

Missie:
"Vebego vitaliseert werk en zorg" 

Onze missie gaat over de rol die we willen en kunnen spelen. In die turbulente wereld willen wij een factor van betekenis zijn. Dat kunnen we op het gebied van dagelijks werk en de zorg. Met een gezond resultaat. Dat hebben we nodig voor ons voortbestaan.