Sociale Werkvoorziening

Sociale Werkvoorziening
Vebego werkt sinds 2006 actief samen met Sociale Werkvoorziening, ook wel afgekort als SW. Samen met ons partners managen we bedrijven die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt inzetten voor publieke als private opdrachtgevers. Op dit moment kent Vebego een zevental joint ventures en één 100% dochterbedrijf, Balanz Facilitair, die als social enterprise werken.  

Waarom Vebego samen met Sociale Werkvoorziening?
Bij dit onderwerp is het familiekarakter in het bedrijf goed zichtbaar. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid is Vebego begonnen met het opzoeken van samenwerking met Sociale Werkvoorzieningen. Vebego krijgt hiermee toegang tot een grote groep gemotiveerde medewerkers, die anders relatief moeilijk aan de slag komen. Met onze SW-partner zijn we in staat om deze medewerkers daadwerkelijk op hun kracht in te zetten en te begeleiden. Participatie en emancipatie is hierbij het uitgangspunt. Vanuit het verleden bieden veel SW-organisaties al facilitaire bedrijfsactiviteiten aan. Deze activiteiten passen naadloos bij de diensten die Vebego aanbiedt met haar bedrijven. 

Een stap vooruit
Wat we nog niet wisten in 2006, is dat het onderwerp Social Return bijna tien jaar later belangrijk zou worden in onze maatschappij. Met onze ‘Social Enterprises’ vullen we deze belangrijke maatschappelijke vraag perfect in met een combinatie van professioneel en efficiënt organiseren en het gedegen kunnen ontwikkelen en begeleiden van onze medewerkers. Wij geloven in een maatschappij waarin iedereen recht heeft op werk en zo volwaardig mogelijk wordt ingezet. Iedereen moet en kan meedoen!
Investeren in goede mensen
Het werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is niet, zoals vaak gedacht wordt, altijd duurder. Deze groep medewerkers doen vaak langer over een klus dan een reguliere arbeidskracht. Voor een opdracht die normaal door één man gedaan wordt zijn er nu drie nodig. De extra kosten hiervoor worden vergoed door looncompensatie. Daarnaast worden extra kosten voor begeleiding, scholing en ontwikkeling gecompenseerd, zodat iedereen een goede kans krijgt op de arbeidsmarkt. En om maar gelijk een misverstand uit de wereld te helpen: het is ook niet goedkoper om SW’ers in dienst te hebben. Bedrijven die werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen alleen een vergoeding voor de extra kosten die zij maken.   

Meer weten of zien van deze social enterprises van Vebego?
Bent u geïnteresseerd om eens verder met ons van gedachte te wisselen over samenwerking? Of wilt u een keer een kijkje nemen bij één van onze social enterprises, dan bent u van harte uitgenodigd. Neem contact op met ons via telefoonnummer 045 562 8333.