Nieuws & Pers

Vebego Services AG steunt de 'fair-clean'-campagne van de Zwitserse schoonmaaksector

02 sep 2011 - De Zwitserse schoonmaaksector heeft een sensibiliseringscampagne gelanceerd om het belang en de opleidings –en carrièremogelijkheden van de branche te onderstrepen. Die campagne werd ontwikkeld door werkgever –en werknemersorganisaties en zal gedurende 5 jaar lopen met de slogan „Schoon aan een faire prijs/Cleanliness at a fair price“.

De bedoeling is het aanzien en het imago van de sector te verbeteren . Alle argumenten, recente updates en achtergrondinformatie kan men terugvinden op één centraal punt, de website Fair Clean.

Vebego Services staat volledig achter de nieuwe "CAO van de schoonmaaksector 2011–2015" en steunt deze sensibiliseringscampagne dan ook waar mogelijk. Daarom worden in emails, op briefhoofden en op de website het logo en de weblink van de campagne vermeld. In offertes wordt de folder en begeleidende brief van het paritair comité bijgevoegd. En tot slot ontvangen in de maand augustus alle klanten een mailing rond dit topic