Nieuws & Pers

Sint Lucas Andreas Ziekenhuis ondertekent schoonmaakcontract met Westerveld

14 nov 2011 - Na een uitgebreide aanbestedingsprocedure heeft het SLAZ de schoonmaakwerkzaamheden gegund aan Succes en Westerveld. Succes krijgt de verantwoordelijkheid over onder andere de kantoren, poli’s en de functieafdelingen en Westerveld de patiënten ruimtes, operatiekamers, afwaswerkzaamheden en de aansturing van de eigen dienst.

Onlangs is het contract getekend door, van links naar rechts Nico Schokker, directeur Succes, Mevrouw Dings van Engelen, Lid raad van bestuur SLAZ en Jan Kleine, directeur Westerveld. Dit onder het toezicht van Eric Holm, Manager Facilitaire Zaken en Corine te Winkel, Manager Inkoop.