Nieuws & Pers

Dienststart zorgt voor schonere treinen

24 jun 2014 - Om de schoonmaakkwaliteit op treinen verder te verhogen, introduceerden Hago Rail Services (HRS) en NedTrain onlangs de ‘dienststart’. Vijftien minuten voor aanvang van de schoonmaakwerkzaamheden, bespreekt de voorman met de schoonmakers wat er voor die dag op de planning staat, of er bijzonderheden zijn, hoe er is gescoord in de kwaliteitsmeting en wat er te verbeteren valt. Iedere dag weer. En niet zonder resultaat. De treinen zijn aantoonbaar schoner en het schoonmaakwerk is leuker.

Dienststart HRS
Het idee voor de dienststart is samen ontwikkeld met het Utrechtse organisatieadviesbureau House of Performance. Bart Bruins Slot, organisatieadviseur: “Bij het aangaan van ‘het contract van de eeuw’ hebben NedTrain en HRS de ambitie uitgesproken om door betere samenwerking de schoonmaakkwaliteit te verhogen. En wie weten nu beter wat nodig is om de schoonmaak te verbeteren dan de medewerkers zelf? Tijdens de dienststart bespreekt de voorman daarom nu dagelijks de gang van zaken (aantal schoon te maken treinen, wie wat gaat doen, specifieke aandachtspunten) én de (kwaliteits)resultaten en (de status van) de voorgestelde verbeteringen.”

Kevin, schoonmaker:
“De communicatie is nu veel beter. Iedereen weet wat hij moet doen. Er is geen ruis meer.”


Escalatiemodel
Om hun werk goed te kunnen doen, zijn de schoonmakers sterk afhankelijk van de faciliteiten van NedTrain. Zo vullen ze het water voor de toiletten op de trein bij via waterputten op het rangeerterrein. Als er één stuk is, wordt het moeilijk bijvullen. Maar bij wie moet je zijn van NedTrain voor reparatie? Bruins Slot: “De dienststart voorziet hierin met een zogenoemd escalatiemodel. Eigenlijk een logisch pad dat je de weg wijst als je ergens tegenaan loopt.”

Eric de Kroon, manager operations HRS:
“Het klinkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar dat wás het gek genoeg niet.”


Kapotte waterput
Zo meldt de schoonmaker de kapotte waterput op het Resultaten- en Verbeterbord dat op iedere locatie hangt. De teamleiders van HRS halen vervolgens wekelijks de verbeterlijsten op om de meldingen op te lossen of, als ze dat niet zelf kunnen, door te spelen naar degene die dat wel kan. Tot aan de top van HRS en NedTrain. Zo is de hele organisatie op de hoogte van wat er speelt op de werkvloer. Eric de Kroon, manager operations HRS: “Het klinkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar dat wás het gek genoeg niet. Met het escalatiemodel is er nu een structuur waarin iedereen ook zijn verantwoordelijkheid heeft. In het oplossen van het probleem en in het daarover terugkoppelen.”

Flexibele bezems
De dienststart blijkt een werkwijze die werkt. De schoonmakers op de locatie in Voorburg vegen als gevolg bijvoorbeeld op hun verzoek met zwenkbezems. Hiermee kunnen ze (ergonomisch) beter onder de banken vegen, met schonere vloeren als resultaat. In Den Helder is een werkwagen aangeschaft waardoor schoonmakers minder heen en weer hoeven te sjouwen met schoonmaakspullen. En nadat de schoonmakers in Hoorn klaagden over huishoudhandschoenen die snel kapot gaan, zijn nu voor alle schoonmakers dikkere handschoenen te bestellen. De Kroon: “Door de dienststart voelt iedereen zich nu gehoord.”

Abdel, schoonmaker:
“Het is ook gewoon gezellig voor de start van het werk samen een kop koffie te drinken”


Betere kwaliteit
“Als de randvoorwaarden in orde zijn, is het werk makkelijker uit te voeren en werkt de schoonmaker met meer plezier”, gaat De Kroon verder. “Met een betere kwaliteit tot gevolg. Zo steeg de kwaliteit in de pilotregio met 7%.” “Maar”, voegt schoonmaker Abdel van locatie De Kleine Binckhorst in Voorburg toe, “het is ook gewoon gezellig voor de start van het werk samen een kop koffie te drinken. Dat deden we hiervoor nooit.” Misschien wel een evenzo belangrijke functie van de dienststart…