Nieuws & Pers

People power - radioprogramma over duurzame inzetbaarheid met Niel Cortenraad

29 sep 2015 - Voor zieligheid wordt niet betaald

Hoe werken overheid en bedrijfsleven samen aan arbeidsparticipatie?
Tien jaar geleden zijn Vebego en de toenmalige Sociale Werkvoorziening IBN gaan samenwerken. Een van de eerste zogenaamde Publiek Private Samenwerkingen in het sociale domein. Sterker nog we zijn samen eigenaar van IBN Facilitair. Deze samenwerking heeft geleid tot een verdubbeling van de omzet en winst. Maar veel belangrijker is dat er twee keer zoveel mensen met een beperking aan het werk worden geholpen.

Niel Cortenraad, directeur Publieke Sector Vebego: “We hebben tien jaar geleden de samenwerking vorm gegeven rondom de Wet Sociale Werkvoorziening. Nu zitten we midden in de Participatiewet, en dan gelden alle voorwaarden van tien jaar geleden niet meer. Je krijgt een volledig nieuw financieringsmodel, maar ook nieuwe partijen die kansen zien op onze markt. Dan komt het in de samenwerking aan op de softskills. Kun je elkaar weer vinden? Zo zijn wij in staat om zonder juristen en nieuwe contracten de samenwerking succesvol voort te zetten. In de basis willen wij allebei een onderneming die plek biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, dat is en blijft wat IBN en Vebego bindt.”

Beluister de uitzending.