/* * Translated default messages for the jQuery validation plugin. * Language: nl-NL */ jQuery.extend(jQuery.validator.messages, { required: "Dit is een verplicht veld", remote: "Controleer dit veld.", email: "Vul hier een geldig email adres in.", url: "Vul hier een geldige URL in.", date: "Vul hier een geldige datum in.", dateDE: "", dateISO: "Vul hier een geldige datum in (ISO).", number: "Vul hier een geldig nummer in.", numberDE: "", digits: "Vul hier alleen nummers in.", creditcard: "Vul hier een geldig credit card nummer in.", equalTo: "Vul hier dezelfde waarde in.", accept: "Vul hier een waarde in met een geldige extensie.", maxlength: jQuery.validator.format("Vul hier maximaal {0} tekens in."), minlength: jQuery.validator.format("Vul hier minimaal {0} tekens in."), rangelength: jQuery.validator.format("Vul hier een waarde in van minimaal {0} en maximaal {1} tekens."), range: jQuery.validator.format("Vul hier een waarde in van minimaal {0} en maximaal {1}."), max: jQuery.validator.format("Vul hier een waarde in kleiner dan of gelijk aan {0}."), min: jQuery.validator.format("trans_javascript_min") }); var lng_ToonOverigNieuws = "toon overig nieuws"; var lng_VerbergOverigNieuws = "verberg overig nieuws"; var lng_confirm_widget_Verwijderen = "weet u zeker dat u deze widget wilt verwijderen?"; var lng_confirm = "Weet u het zeker?"; var lng_trans_geopend_in_nieuw_venster = "wordt in een nieuw venster geopend."; var lng_trans_link_geopend_in_nieuw_venster = "Deze link wordt in een nieuw venster geopend.";