Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Fba 2022
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Brussels airport
Betekenisvol werk

Vebego staat voor betekenisvol werk. Werk waarvoor onze medewerkers met plezier hun bed uitkomen. Waarin zij zich belangrijk voelen omdat ze ertoe doen. Waarin zij prettig samenwerken en waarin zij hun talenten maximaal kunnen benutten. Kortom: werk waar onze medewerkers trots op kunnen zijn.

Als Vebego willen we iets betekenen. We willen ertoe doen. Samen met elkaar het verschil maken. Ruimte bieden aan iedereen met de wil om mee te doen en betrokken te zijn. We willen mensen bereiken, gelukkig maken en een positieve impact hebben op het leven van anderen. Dit drijft ons, iedere dag opnieuw. Het zit in de vezels van ons familiebedrijf.

Betekenisvol werk kleurt ook ons HR-beleid. We willen onze medewerkers een betere positie geven in onze samenleving. Ze moeten de waardering krijgen die ze verdienen. Van ons, van onze klanten, van eindgebruikers én van de maatschappij. We zorgen ervoor dat onze medewerkers goed in hun vel zitten, want hoe gelukkiger zij zijn, hoe gelukkiger onze organisatie is. Werkplezier, trots, erkenning (ook van je talenten), de kans om je te blijven ontwikkelen; het zijn bij ons geen loze kreten, maar sleutelfactoren. Hier zetten we dan ook vol op in.

Hoe meet je ‘betekenis’?
Onze medewerkers verdienen het om het werk continu als betekenisvol te ervaren. Maar hoe komen we te weten of een medewerker goed in zijn vel zit? Hoe meten we of iemand het gevoel heeft ‘ertoe te doen’? We willen hiervoor graag een gestandaardiseerde en gecertificeerde methode gebruiken. Een tool die onze cultuur, de betrokkenheid van onze medewerkers en de betekenis van werk meet en beïnvloedt. Een tool die ons ook de inzichten geeft die we kunnen vertalen naar concrete acties, zodat we als HR structureel kunnen bijdragen aan betekenisvol werk. De zoektocht naar deze nieuwe Meaningful work tool – die aansluit bij onze missie en ambities – is nog in volle gang.

Vijf aandachtsgebieden
Tot we een passende tool hebben gevonden werken we met het Betekenisvol Werk-onderzoek dat we ook de afgelopen jaren hebben gehouden. Bij deze wetenschappelijk onderbouwde onderzoeksmethodiek ontdekken we wat onze medewerkers écht belangrijk vinden in hun werk. Het onderzoek omvat een anonieme digitale vragenlijst, waarin we vijf aandachtsgebieden meten.

Van inzicht naar actie
Met de juiste tool verkrijgen we de inzichten die we nodig hebben om onze ambities te verzilveren. Maar waaraan moet je zoal denken bij deze vertaalslag van inzicht naar actie? Er zijn vele aspecten van betekenisvol werk – trots, werkplezier, ertoe doen, willen en kunnen ontwikkelen, erkenning – en daarom zijn ook de concrete acties die we ondernemen divers. Zo ontwikkelde een van onze bedrijven een opleidingskaart om hun medewerkers beter te informeren over cursussen en trainingen en leidde een thuiswerkonderzoek onder onze Nederlandse bedrijven tot een samenwerking met OpenUp. Daarbij collega’s online consults kunnen aanvragen bij een psycholoog van OpenUp.

Zetje in de rug
Betekenisvol werk betekent ook dat we onze medewerkers de tools bieden om ze te helpen, zowel op hun werk als in hun thuissituatie. De medewerker kan hier zelf om vragen, maar soms heeft iemand hiervoor een zetje in de rug nodig. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers met hun leidinggevenden kunnen praten. Dat ze met elkaar in gesprek gaan over wat de medewerker nodig heeft om het werk goed te kunnen doen en als betekenisvol te ervaren. We stimuleren deze dialoog zoveel mogelijk. Wij willen al onze mensen laten voelen dat ze ertoe doen. Ervoor zorgen dat zij lekker in hun vel zitten en dat zij optimaal kunnen presteren. Hoe beter onze medewerkers zich voelen, hoe groter het positieve effect dat zij op hun omgeving hebben.

-------------------------------------------------

Talent in Zicht
Bij ertoe doen en goed in je vel zitten hoort ook: de kans krijgen je talenten zo optimaal mogelijk in te zetten. De vraag wat onze medewerkers hiervoor nodig hebben, krijgen zij aangereikt door hun leidinggevenden. Maar zij kunnen hem ook zelf stellen. Onze medewerkers zijn eigenaar van hun eigen ontwikkeling, al staan zij er nooit alleen voor. Met het programma Talent in Zicht staan we stil bij het talent dat iemand heeft, bij welke rol dit past en welke ontwikkeling gewenst is. Op deze manier kunnen we talenten van onze mensen optimaal inzetten en reageren we tijdig op de markt. Om dit groei- en ontwikkelperspectief voor onze mensen te versterken, is in juni 2020 de interne vacaturebank gelanceerd.

Vijf aandachtsgebieden voor Betekenisvol werk

Weten waarom je het werk doet
Om werk als betekenisvol te ervaren, is het belangrijk om te weten waarom je het doet. Het gaat over trots. Als je je werk als betekenisvol ervaart, zorgt het voor zingeving. Je begrijpt hoe je dagelijkse werkzaamheden gekoppeld zijn aan een hoger (organisatie)doel. Dat zorgt voor verbondenheid met ons als organisatie en verhoogt het werkplezier.

Aandacht en betrokkenheid ‘van bovenaf’
Het contact met de klant en de waardering die jij van je klant of leidinggevende krijgt en de betrokkenheid die je ervaart, zijn van invloed op de betekenis van jouw werk. Dit zit vaak in kleine dingen zoals het krijgen van complimenten en oprechte interesse in jou als persoon. 

Ontwikkeling van vakmanschap
Je wilt je eigen invulling kunnen en mogen geven aan je vak. De rol van leidinggevenden, opleiding en ontwikkeling zijn hierbij van belang. Hoe meer invulling je hieraan kunt geven, hoe betekenisvoller je jouw werk ervaart.

Plezierig samenwerken
De relaties die je met directe collega’s en anderen op de werkvloer opbouwt geven ook betekenis aan het werk. Goede samenwerking, lol en plezier op de werkvloer is ontzettend belangrijk.

Goede randvoorwaarden 
Goede randvoorwaarden zijn belangrijk om effectief invulling aan je werk te kunnen geven. Denk aan de beschikking over goede werkmaterialen, duidelijke afspraken en kaders en heldere verwachtingen over en weer. Hoe beter de randvoorwaarden, hoe meer werkplezier.

Meer initiatieven
Impact Video 2.0 DEF NL VO 10
Diversiteit & inclusie

Diversiteit & inclusie

Bij Vebego geloven we in de kracht van verschillen. Ons familiebedrijf moet een plek zijn waar iedereen kan én mag werken, ongeacht de etnisch-culturele achtergrond, afkomst, leeftijd, arbeidsvermogen of gender. Een plek ook zonder glazen plafond. We zijn ervan overtuigd dat onze organisatie sterker wordt als we diversiteit omarmen. We willen een inclusieve werkgever zijn. Zover zijn we nog niet, maar stap voor stap onderstrepen we dat iedereen bij ons een kans verdient.

E SDG Icons 03 E SDG Icons 04 E SDG Icons 08 E SDG Icons 10 E SDG Icons 17
Impact Video 2.0 DEF NL VO 11
Vitaal Vakmanschap

Vitaal Vakmanschap

Vebego gelooft erin dat iedereen in goede gezondheid én met toegevoegde waarde voor onze organisatie zijn pensioen mag en kan halen. Daarom hebben we een programma ontwikkeld: Vitaal Vakmanschap.

E SDG Icons 03 E SDG Icons 04 E SDG Icons 08 E SDG Icons 10 E SDG Icons 11 E SDG Icons 17