Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Fba 2022
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Impact Video 2.0 DEF NL VO 10
Diversiteit & inclusie

Bij Vebego geloven we in de kracht van verschillen. Ons familiebedrijf moet een plek zijn waar iedereen kan én mag werken, ongeacht de etnisch-culturele achtergrond, afkomst, leeftijd, arbeidsvermogen of gender. Een plek ook zonder glazen plafond. We zijn ervan overtuigd dat onze organisatie sterker wordt als we diversiteit omarmen. We willen een inclusieve werkgever zijn. Zover zijn we nog niet, maar stap voor stap onderstrepen we dat iedereen bij ons een kans verdient.

Diversiteit en inclusie zijn twee begrippen die vaak door elkaar gebruikt worden. Als een bedrijf meer diversiteit op de werkvloer wil, betekent dit dat de organisatie erop let dat er een mooie ‘mix’ ontstaat in leeftijd, gender, etniciteit, et cetera. Inclusie gaat over hoe we met deze 'mix', met al deze verschillen omgaan. Je kunt het eigenlijk zo zien: diversiteit is werken bij Vebego, inclusie is ook écht gevraagd worden om mee te doen, mee te denken en mee te beslissen. Wie het weet mag het zeggen!

Verschil mag er wezen!
Vebego wil graag een inclusieve werkgever zijn. Een afspiegeling van de samenleving. Zover zijn we nog niet. We hebben vastgesteld dat er qua diversiteit grote verschillen tussen onze uitvoerende collega’s en de managementlagen zitten. Tot op heden hebben we daar niet bewust op gestuurd. Daar willen we nu verandering in brengen, omdat we willen dat iedereen zich thuis voelt bij Vebego. Wij geloven dat meer diversiteit ons sterker maakt als collectief. Ons eerste doel is om deze verschillen door de hele organisatie heen te verkleinen. Zo zetten we een eerste stap naar een meer inclusieve bedrijfscultuur waar iedereen mag en kan werken.

Goed voorbeeld doet volgen
We laten ons bij deze ambitie graag inspireren door de vele mooie initiatieven en samenwerkingsverbanden die onze bedrijven zijn aangegaan. Zo heeft 49% van de medewerkers van Attender Groen een arbeidsbeperking. Bij Stoffels Bleijenberg maakten zo’n 25 mensen met een arbeidsbeperking intern de overstap van de sociale werkvoorziening naar een reguliere baan. Care en FacilityPunt, twee Belgische bedrijven die beide deel uitmaken van Vebego, bieden mensen voor wie de directe stap naar een ‘gewone’ betaalde baan te groot is nieuwe kansen op de arbeidsmarkt. Dankzij individuele coaching en begeleiding, en taaltrainingen kunnen ook zij na enige tijd doorstromen naar een reguliere baan.

Het credo ‘Iedereen verdient een plek in onze maatschappij’ zie je ook terug bij UniK. Dit is een mede door Vebego-bedrijf Assist opgerichte organisatie die kwetsbare mensen jonger dan 18 (vanuit de Jeugdwet) en ouder dan 18 (vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) helpt hun leven beter in te richten. Ruim 350 klanten met een verstandelijke, gedragsmatige beperking voeren in de schoonmaak, groenvoorziening, horeca en zorg werkzaamheden uit die ertoe doen. Bij een reguliere werkgever, als volwaardige medewerker. Met een enorme ‘eigenwaarde’-boost als gevolg.

Charter Diversiteit
De voorbeelden hierboven laten zien dat bij Vebego iedereen een blijvende plek op de arbeidsmarkt verdient, ongeacht leeftijd, competenties of beperkingen. Iedereen doet mee. Om dit te onderstrepen, ondertekenden we 28 oktober 2021 het Charter Diversiteit. Al meer dan 350 Europese bedrijven hebben hun handtekening onder dit Charter gezet en laten zo zien dat zij zich inzetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. Het Charter Diversiteit richt zich op meerdere dimensies van diversiteit: arbeidsvermogen, etnisch-culturele diversiteit, gender, leeftijd en LHBTI+. Elk bedrijf bepaalt zélf waar de focus ligt. Bij Vebego willen we ons met name inzetten voor het vergroten van gender- en etnische culturele diversiteit op top- en managementniveau. We streven naar een meer inclusieve bedrijfscultuur, waarin we elk talent omarmen.

Meer initiatieven
Brussels airport
Betekenisvol werk

Betekenisvol werk

Vebego staat voor betekenisvol werk. Werk waarvoor onze medewerkers met plezier hun bed uitkomen. Waarin zij zich belangrijk voelen omdat ze ertoe doen. Waarin zij prettig samenwerken en waarin zij hun talenten maximaal kunnen benutten. Kortom: werk waar onze medewerkers trots op kunnen zijn.

E SDG Icons 02 E SDG Icons 08 E SDG Icons 10
Vebego Mensen In Treinstation
Financiële vitaliteit

Financiële vitaliteit

Vitaliteit is een mooi woord voor je fit voelen en dagelijks vol energie naar je werk gaan. Daarnaast staat er ook financiële vitaliteit. Dat betekent niet dat iemand veel geld heeft, maar dat hij zich in ieder geval geen financiële zorgen (meer) hoeft te maken. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten, ook als het om geld gaat. Daarom hebben we bij Vebego het programma Financiële Vitaliteit – van bewustwording naar concrete handvatten om ook financieel fit te zijn.

E SDG Icons 03 E SDG Icons 04
Impact Video 2.0 DEF NL VO 11
Vitaal Vakmanschap

Vitaal Vakmanschap

Vebego gelooft erin dat iedereen in goede gezondheid én met toegevoegde waarde voor onze organisatie zijn pensioen mag en kan halen. Daarom hebben we een programma ontwikkeld: Vitaal Vakmanschap.

E SDG Icons 03 E SDG Icons 04 E SDG Icons 08 E SDG Icons 10 E SDG Icons 11 E SDG Icons 17