Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Logo Fba 2022
Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Impact Video 2.0 DEF NL VO 11
Vitaal Vakmanschap

Vebego gelooft erin dat iedereen in goede gezondheid én met toegevoegde waarde voor onze organisatie zijn pensioen mag en kan halen. Daarom hebben we een programma ontwikkeld: Vitaal Vakmanschap.

Als Vebego vinden we het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij. Met 42.000 medewerkers maken we ook écht het verschil. Zij zijn dan ook ons belangrijkste kapitaal. Daarom hebben we oprechte aandacht voor onze medewerkers, hun talenten en competenties. Ons doel is ervoor te zorgen dat zij hun werk als betekenisvol ervaren. Dat ze weten waarom zij ertoe doen, prettig kunnen samenwerken en hun kwaliteiten kunnen benutten. We willen hen duurzaam inzetbaar houden, zodat zij van toegevoegde waarde blijven voor ons en voor onze klanten. Binnen of buiten de organisatie. Nu en in de toekomst. En het liefst tot aan hun welverdiende pensioen!

Vier bouwstenen
Dit kan alleen als we onze medewerkers gemotiveerd en gezond aan het werk kunnen blijven houden We vinden het dan ook belangrijk dat onze medewerkers vitaal in hun leven en in hun werk staan. Daarom lanceerden we enkele jaren geleden het programma Vitaal Vakmanschap. Met Vitaal Vakmanschap heeft elke medewerker zelf de regie over duurzame inzetbaarheid en werken we samen aan een gezonde toekomst. Het programma bestaat uit vier bouwstenen:

  • Betekenisvol werk
  • Vitaliteit & gezondheid
  • Loopbaan & mobiliteit
  • Opleiding & ontwikkeling


Betekenisvol werk
Betekenisvol werk richt zich op alle onderdelen van werk, zoals arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. We willen dat iedere medewerker plezier heeft in zijn werk en dit werk veilig en gezond kan doen. Dat iedere medewerker zich betrokken voelt en weet dat het werk van betekenis is, voor onze organisatie én onze klanten. Dit doen we bijvoorbeeld door onze medewerkers te laten werken met goede middelen en materialen en door helder beleid te voeren om ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen. Een ander voorbeeld is Ergocoaching op de werkvloer.

Vitaliteit & gezondheid
Wie goed in zijn vel zit, werkt een stuk fijner. Zeker als het werk lichamelijk best wat van je vraagt. Maar ook het leven thuis is prettiger als je je fit en gezond voelt. Met aandacht voor fysieke, psychische en mentale gezondheid focussen we op vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers. Zo stimuleren we de medewerker hier bewust bij stil te staan en zich maximaal in te spannen om dit positief te beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het stoppen met roken of meer bewegen, budgetcoaching en mantelzorgbeleid.

Loopbaan & mobiliteit
Iedere medewerker verdient werk dat past bij zijn of haar talenten en levensfase. Alleen dan houden onze medewerkers het lang op een plezierige manier vol. En daar hebben ook Vebego en onze klanten baat bij. Het voeren van het goede gesprek met elkaar, zorgt voor verbinding en inzicht in wensen en behoefte. We vertalen dit naar gerichte oplossingen om te blijven ontwikkelen. Voorbeelden hiervan zijn loopbaancoaching, training on the job, jaargesprekken en ‘werk naar werk’-trajecten.

Opleiding & ontwikkeling
De wereld staat niet stil. En onze werkomgeving ook niet. Het is daarom belangrijk dat we ons blijven ontwikkelen. Het liefst een heel leven lang! Zo blijven we inspelen op de ambities en behoeften van zowel onze organisatie als onze medewerkers. Middelen en interventies die hier positief aan bijdragen zijn bijvoorbeeld vakopleidingen, leiderschapsprogramma’s en coaching.

Olievlek
De afgelopen jaren zijn er bij elk van de vier bouwstenen diverse mooie initiatieven opgezet. ‘Mooi voorbeeld hiervan is de opleiding tot ergocoach’, vertelt Marloes Jansen, Teamlead Duurzame inzetbaarheid, Verzuim & Schadelast. ‘Direct leidinggevenden krijgen hierbij een training zodat zij hun medewerkers kunnen helpen ergonomisch goed te werken. De coaches leren ook hoe zij het gesprek hierover met een medewerker aan kunnen gaan en hoe zij hem of haar daarna kunnen begeleiden. Dit initiatief is ooit bij een van onze bedrijven gestart en heeft zich daarna als een olievlek verspreid over de andere bedrijven. Dat onze bedrijven elkaar inspireren en bij elkaar gaan “shoppen”, hebben we te danken aan het raamwerk waarbinnen we de Vitaal Vakmanschap-initiatieven ontwikkelen. We hanteren dezelfde vier bouwstenen en spreken dezelfde taal. Dat maakt uitwisselen een stuk gemakkelijker. We inspireren en motiveren elkaar en werken zo samen aan duurzame inzetbaarheid.’

Uitdaging
Aan succesverhalen geen gebrek. Op de site www.hagozorggoedbezig.nl kun je, gerubriceerd per bouwsteen, korte interviews lezen met Hago Zorg-medewerkers die hun ervaringen delen. ‘Hago Zorg is het eerste bedrijf dat startte met Vitaal Vakmanschap’, legt Marloes uit. ‘Sindsdien heeft een groot aantal medewerkers een mooie stap gemaakt. Hun verhalen zijn ook inspirerend voor medewerkers van andere Vebego-dochters. Het blijft mooi om te zien wat er gebeurt als iemand zelf de regie neemt en gaat werken aan zijn vitaliteit of ontwikkeling. De medewerker moet dan wel die drempel over om zelf die verantwoordelijkheid te pakken. Dat is nog lang niet vanzelfsprekend. Het is nog een hele uitdaging om het eigenaarschap bij onze medewerkers te vergroten!’

 

 

Meer initiatieven
Brussels airport
Betekenisvol werk

Betekenisvol werk

Vebego staat voor betekenisvol werk. Werk waarvoor onze medewerkers met plezier hun bed uitkomen. Waarin zij zich belangrijk voelen omdat ze ertoe doen. Waarin zij prettig samenwerken en waarin zij hun talenten maximaal kunnen benutten. Kortom: werk waar onze medewerkers trots op kunnen zijn.

E SDG Icons 02 E SDG Icons 08 E SDG Icons 10
Vebego Mensen In Treinstation
Financiële vitaliteit

Financiële vitaliteit

Vitaliteit is een mooi woord voor je fit voelen en dagelijks vol energie naar je werk gaan. Daarnaast staat er ook financiële vitaliteit. Dat betekent niet dat iemand veel geld heeft, maar dat hij zich in ieder geval geen financiële zorgen (meer) hoeft te maken. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten, ook als het om geld gaat. Daarom hebben we bij Vebego het programma Financiële Vitaliteit – van bewustwording naar concrete handvatten om ook financieel fit te zijn.

E SDG Icons 03 E SDG Icons 04
Impact Video 2.0 DEF NL VO 10
Diversiteit & inclusie

Diversiteit & inclusie

Bij Vebego geloven we in de kracht van verschillen. Ons familiebedrijf moet een plek zijn waar iedereen kan én mag werken, ongeacht de etnisch-culturele achtergrond, afkomst, leeftijd, arbeidsvermogen of gender. Een plek ook zonder glazen plafond. We zijn ervan overtuigd dat onze organisatie sterker wordt als we diversiteit omarmen. We willen een inclusieve werkgever zijn. Zover zijn we nog niet, maar stap voor stap onderstrepen we dat iedereen bij ons een kans verdient.

E SDG Icons 03 E SDG Icons 04 E SDG Icons 08 E SDG Icons 10 E SDG Icons 17