27-6-2019

2018: investeringsjaar voor Vebego

De omzet van familiebedrijf Vebego, actief in facilitaire dienstverlening en zorg, groeide in 2018, met name in Nederland en Duitsland. De totale omzet van Vebego (inclusief joint ventures) kwam uit op € 1,15 miljard, bijna 6% hoger dan in 2017. Het resultaat bleef achter bij de verwachtingen en daalde naar € 3,4 miljoen, door oplopende overheadkosten en afschrijving van goodwill. De financiële positie van Vebego bleef bijzonder solide. Het aantal medewerkers nam met 4% toe naar 36.929.

Ronald Goedmakers, CEO: “In 2018 hebben we opnieuw meer omzet geboekt, maar het resultaat stelde teleur. Dat moet beter. We hebben maatregelen genomen om de winstgevendheid te verbeteren. Er is bovendien hard gewerkt aan ons verbeterprogramma voor meer klantfocus en betere samenwerking. De investeringen in IT, opleidingen en de organisatie die daar bij horen hebben we versneld. Groei en een gezond rendement zijn belangrijk voor ons. Het zijn randvoorwaarden om te kunnen doen waar het ons écht om gaat: sociaal ondernemerschap, met een blijvend positieve impact op klanten, medewerkers en de maatschappij.”

Gezonde groei
In 2018 steeg de geconsolideerde omzet met 5,4% naar € 877,6 miljoen (2017: € 832,5 miljoen), waarvan 3,6% door autonome groei. In Nederland kwam de groei uit alle activiteiten, maar vooral de facilitymanagementactiviteiten droegen opnieuw bovengemiddeld bij. In Duitsland steeg de omzet bijna 12%, grotendeels autonoom. In Zwitserland maakte de omzet een pas op de plaats en in België was sprake van een lichte teruggang.

Het resultaat over 2018 bleef achter bij de verwachtingen. Het daalde naar € 3,4 miljoen (2017: € 11,3 miljoen), door oplopende overheadkosten, de afschrijving van goodwill en tegenvallende rendementen in met name België en Zwitserland. Deze tendens moet worden omgebogen, een gezond rendement is een voorwaarde voor groei. Naast het lopende verbeterprogramma is daarom vorig jaar een aantal maatregelen genomen. Die waren gericht op het versterken en vereenvoudigen van de topstructuur, het verlagen van indirecte kosten en het terugdringen van ziekteverzuim. Deze maatregelen blijven ook in 2019 van kracht.

Toekomstbestendig Vebego
Al met al was 2018 voor Vebego een ’investeringsjaar‘. Die investeringen moeten Vebego toekomstbestendig maken en maken deel uit van ‘Vebego Vitaliseert’. Dat is het strategisch plan, gericht op het vormen van een krachtig collectief en het realiseren van onze klant-, markt- en impactambities. Als onderdeel van dit plan is in 2018 bijna € 8,0 miljoen extra geïnvesteerd in IT, opleidingsprogramma’s en de versterking van de organisatie. Vebego kijkt als familiebedrijf naar de lange termijn en laat zich minder leiden door de waan van de dag. Niet investeren, zodat het resultaat op korte termijn verbetert, is voor ons geen optie. Wij verwachten dat in 2019 de eerste resultaten zichtbaar worden van het verbeterprogramma en de gemaakte strategische keuzes.
Het jaarverslag 2018 van Vebego is online beschikbaar.

 

Meer informatie
Martijn Donders, Manager Corporate Communicatie
M: +31 6 51 979 114
E: martijn.donders@vebego.com

Deel dit artikel: