31-3-2015

De toekomst van de arbeidsmarkt

De ontwikkeling van arbeidsrelaties en de arbeidsmarkt blijft een interessant onderwerp. Een moeilijk onderwerp ook, want hoe bewaar je de balans tussen de wensen van werkgevers en medewerkers? En welke invloed kun je daar op uitoefenen?

Door: Ronald Goedmakers

Als we kijken naar de trends, dan is een ding duidelijk. Bedrijven zien in steeds rapper tempo veranderingen op zich af komen en zoeken flexibiliteit tegen lage kosten. Een andere trend is dat risico's van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkeloosheid van medewerkers steeds meer bij bedrijven worden gelegd. Voeg deze trends samen en het zal niemand verbazen dat er een grote verschuiving plaatsvindt van vaste banen en vaste contracten naar flexbanen en onderaanneming in allerlei vormen.

Dat de overheid probeert met wet en regelgeving die trend te keren, lijkt een mooie geste naar de werknemer maar gaat waarschijnlijk het omgekeerde bereiken. In plaats van 3 tijdelijke contracten in 3 jaar mogen deze nog maximaal een periode van 2 jaar duren. En de periode tussen 2 dienstverbanden bij dezelfde werkgever moet minimaal 6 in plaats van 3 maanden verbroken zijn om geen vast dienstverband te worden. In de praktijk gaat dit leiden tot nog meer wisselingen en kortere inzet van mensen. Of wordt dit overgedragen naar uitzendbureaus of onderaannemers. Vooral de mensen met een lage opleiding die relatief makkelijk te vervangen zijn, worden hiervan de dupe.

Hoe komen we nu uit die negatieve spiraal en wat kun je als werkgever bijdragen? In de eerste plaats zou de belasting op arbeid omlaag moeten. En de verantwoordelijkheden voor de werkgever naar een niveau waarop wij ook internationaal kunnen concurreren. In plaats van de flexibiliteit proberen tegen te gaan, zouden we die juist moeten faciliteren. Er moet een stevig (financieel) vangnet komen voor mensen die tussen twee banen in zitten. Om bij te scholen of om de stap naar ZZP’er te kunnen zetten. Tenslotte is dat ook een vorm van flexibel werken. Voor toekomstige generaties wordt 1 baan bij 1 werkgever het hele werkzame leven de grote uitzondering. Omscholen, bijscholen, meerdere jobs bij meerdere werkgevers wordt de norm. Of werken in vakpools waarin je meer zekerheid wordt geboden en van waaruit je werkt voor meerdere opdrachtgevers. Dat is ongewoon voor veel mensen. Zeker zij die zekerheid zoeken en het best gedijen in een vaste baan.

Bij Vebego hechten we veel waarde aan goed werkgeverschap. Dat is een uitdaging die we graag oppakken. Ook in een wereld waarin klanten flexibiliteit en lagere kosten verlangen. Daarbij willen we iedereen betrekken. Zeker zij die moeilijk op eigen gelegenheid werk vinden. Wij stimuleren dan ook drie initiatieven om met name de mensen die tussen baan en schip dreigen te vallen aan het werk te helpen. Zo hebben we in 2014 336 mensen aan werk geholpen door onze samenwerking met het UWV. Maar ook ons partnerschap met het Oranje Fonds met het project Kansen voor Jongeren is zo’n initiatief waar we trots op zijn. Jongeren die dreigden zonder diploma het onderwijs te verlaten werden geholpen aan een startkwalificatie om aan de slag te kunnen. Tot slot zijn we trots op onze Social Firms bedrijven waar inmiddels ruim 4500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk vinden. Zo creëren wij toch vaste banen in de zee van onderaannemers en ZZP’ers.

Deel dit artikel: