7-11-2016

Financieel vitaal, voor iedereen

Misschien heb je al ergens een bericht erover gelezen; Vebego introduceert schuldhulpverlening voor haar medewerkers.

Door: Ronald Goedmakers

Al in 2012 heeft het Nibud cijfers naar buiten gebracht over financiële problemen op de werkvloer en wat blijkt; maar liefst 79% van de ondervraagde bedrijven heeft medewerkers in dienst waarbij deze problemen niet onbekend zijn. Met dit in ons achterhoofd zijn wij in 2014 een eigen onderzoek gestart om te inventariseren in hoeverre dit ook bij onze bedrijven leeft. En helaas moeten we concluderen dat het vraagstuk rondom schulden ook bij Vebego groot is. Ruim 6% van onze medewerkers blijkt problematische schulden te hebben en wordt geconfronteerd met een loonbeslag.

Het vervelende van schulden is dat er een groot taboe op rust en daardoor is het probleem anoniem en onzichtbaar. Terwijl de impact ervan op het leven van de medewerker enorm groot is. Het hebben van schulden is vaak een persoonlijk drama wat door die taboesfeer kan leiden tot persoonlijk en maatschappelijk isolement.

Samen aan de slag

Dit alles was voor ons meer dan aanleiding om te kijken hoe we dit aan kunnen pakken bij de bedrijven van Vebego. Want die impact, die kunnen wij als werkgever wellicht positief omdraaien. Na een pilot van een jaar zijn we nu zo ver dat we een schuldhulpverleningstraject kunnen introduceren. Dit doen we samen met BudgetCoach Groep. Samen gaan wij aan de slag om die groep medewerkers van ons weer financieel vitaal te maken. Maar wel op een manier die bij ons past, waarbij we uitgaan van zelfredzaamheid. Het is dus niet zo dat de werkgever de schulden over gaat nemen. Wel zegt de werkgever dat er professionele hulp komt die de medewerker helpt weer grip op zijn financiën te krijgen. Het is een laagdrempelige aanpak, waarbij er goede terugkoppeling is naar medewerker en werkgever. De bereidheid van de medewerker om mee te werken aan dit traject is van essentieel belang om op de lange termijn succesvol te zijn. Zij worden gecoacht en het eindresultaat is dat zij zelfstandig hun eigen financiën goed kunnen beheren, ook in de toekomst. Want zo is de impact uiteindelijk het grootst.

Ook als werkgever levert dat veel op. Gemotiveerde medewerkers zorgen voor betere dienstverlening. En het ziekteverzuim onder deze medewerkers daalt met meer dan 20%. Zo heeft iedereen er baat bij!

Schoonmaker met plumeau
Deel dit artikel: