7-10-2014

Hoe werken we in 2050?

De toekomst van de arbeidsmarkt houdt ons continu bezig. We zijn als Vebego immers een mensenbedrijf met meer dan 40.000 medewerkers. De onzekerheden over de toekomst zijn groot en de meningen van de experts verdeeld.

Door: Ronald Goedmakers

Minister Asscher heeft het over de versnelling van technologie en robotisering. En dat hierdoor voor een toenemende groep mensen, vooral lager opgeleiden, geen werk meer is. Robots zijn goedkoop, snel, nooit ziek, werken 24 uur per dag. Ze vragen nooit om loonsverhoging, worden niet vertegenwoordigd door vakbonden en staken niet. Echter er ontstaan ook kansen. Het wordt weer haalbaar om producten hier in Europa te produceren en werk terug te halen. Weliswaar met nieuw soort banen, wie weet de robotverzorger…

Daarbij zien we een aantal andere trends in de arbeidsmarkt die sterk doorzetten. Het aantal "vaste" banen neemt af en de vraag naar tijdelijk werk of zzp-ers groeit snel. Banen voor hoger opgeleiden groeien. Administratieve banen nemen in rap tempo af. Er ontstaan nieuwe onzekerheden voor de banen met beperkte startkwalificatie. Is er een overaanbod van arbeid? Welke nieuwe kwalificaties en competenties zijn er nodig? Ook de ontwikkeling van de verschillen in arbeidsvoorwaarden tussen de "vaste" banen aan de ene kant en de flexbanen en zzp-ers zijn onzeker. Hollen de voorwaarden voor flexwerkers verder achteruit of vinden we een nieuw vangnet (NRC, 2 oktober pag. E6), zoals de ABU bijvoorbeeld bepleit?

Bovenstaande ontwikkelingen zullen niet afnemen. Eerder versnellen omdat we de technologische ontwikkelingen niet tegen houden. Dus we moeten er goed op inspelen en er mee leren omgaan.

Voor Vebego betekent dit dat we mensen moeten laten wennen aan het idee om verschillende werkzaamheden in hun leven op te pakken. Dat we ze goed moeten opleiden en daarbij hun inzetbaarheid groot houden. En door een combinatie van meerdere flexibele banen toch bestaanszekerheid scheppen. En nieuwe banen, bijvoorbeeld samen met robots, te scheppen.

Een mooie uitdaging voor Vebego als mensenbedrijf. Laat die robots maar komen!

Deel dit artikel: