10-10-2017

Iedere dag impact realiseren

10 oktober is de Dag van de Duurzaamheid. Deze dag is er voor iedereen die het belangrijk vindt in een mooie, prettige en schone samenleving te leven en zich wil inzetten voor een betere wereld. Annette van Waning, hoofd CSR & Impact bij Vebego en directeur van de Vebego Foundation, legt uit welke rol duurzaamheid en impact spelen in het beleid en de dagelijkse praktijk.

 

Betekenisvol werk en vitaliteit

“Duurzaamheid betekent: met elkaar werken aan een betere wereld. Niet alleen voor onszelf, maar vooral ook voor de generaties na ons. De afgelopen jaren is duurzaamheid echter een behoorlijk containerbegrip geworden. De focus? Die ligt bij bedrijven vaak nog op het element planet en in veel mindere mate op people of profit. Bij Vebego is dat anders. Wij zijn dienstverlener. Onze waarde zit in onze medewerkers. Zij zijn voor ons het allerbelangrijkst. Daarom kijken we goed naar hoe we hen betekenisvol laten werken, op de plek en met de functie die bij hen past. We zorgen ervoor dat zij een bijdrage leveren die ertoe doet. We doen dat met doorgroeimogelijkheden en door een prettige werkomgeving te creëren. Maar ook door mee te denken over hun financiële vitaliteit. Dat betekent dat we onze medewerkers ondersteunen met bijvoorbeeld schuldhulpverlening, als ze daar behoefte aan hebben. Door hen te helpen met dergelijke problemen, zorgen we ervoor dat ze lekkerder in hun vel zitten. Thuis, maar ook op het werk. Zo leveren we op een andere manier een bijdrage aan de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers.”

 

Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties

“Ik zie door de jaren heen wel ontwikkelingen binnen het werkveld van duurzaamheid. Waar het eerder nog vooral ging om ‘MVO’, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, hadden we het vervolgens allemaal over ‘duurzaamheid’. Tegenwoordig gaat het om ‘realiseren van impact’. Dat is ook waar we bij Vebego mee bezig zijn. We willen dat ons handelen een positief effect heeft. Maar dat is wel redelijk ongrijpbaar. Daarom hebben we onze visie op duurzaamheid gekoppeld aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. Dit zijn zeventien praktische doelen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Samen met verschillende stakeholders in onze organisatie keken we goed welke van deze doelen nu echt bij Vebego passen. SDG 3 ‘Geluk, Gezondheid en Vitaliteit’ en SDG 8 ‘Eerlijk werk en economische groei’ sluiten perfect aan op onze missie: het vitaliseren van werk en zorg. Op deze doelen zetten we met alle Vebego-bedrijven in. Maar Vebego heeft een groot dienstverleningsportfolio waarin we veel meer doen dan bijdragen op deze twee specifieke doelen. Daarom kozen we nog vier SDG’s die aansluiten bij de breedte van ons portfolio: ‘Schoon drinkwater en goede sanitaire voorzieningen’, ‘Goed onderwijs’, ‘Minder ongelijkheid’ en ‘Duurzame consumptie en productie’. De Vebego-dochterbedrijven kiezen hieruit elk nog twee doelen die aansluiten op hun activiteiten.”

 

Impact meetbaar maken

“Door onze visie te vertalen naar SDG’s maken we onze impact concreet, gericht en meetbaar. Dat helpt ons ook om onze impact zichtbaar maken. Daar ontwikkelen we ook instrumenten voor. Denk bijvoorbeeld aan Betekenisvol Werk, ons medewerkerstevredenheidsonderzoek. Daarmee kijken we hoe betekenisvol medewerkers hun werk vinden en wat wij kunnen doen om dit te verbeteren. Uiteindelijk zijn het onze medewerkers die de grootste impact teweeg kunnen brengen. Daarom is het zo belangrijk om te zorgen dat zij de juiste steun en middelen krijgen om hun werk betekenisvol te laten zijn. Om daar inzicht in te krijgen verzamelen we data. We doen dat met een online systeem waarin de dochterbedrijven vragen beantwoorden, bijvoorbeeld over het aantal loonbeslagen, het ziekteverzuim of hoeveel mensen er werken naar aanleiding van het convenant dat we hebben met het UWV. Naast deze kwantitatieve gegevens vergaren we ook kwalitatieve informatie, door in gesprek te gaan met medewerkers. Op dit moment voert bijvoorbeeld een cultureel antropoloog gesprekken met mensen die gebruik maken van onze financiële hulp.
Al deze impactdata verzamelen we op dit moment in een dashboard. Dat helpt ons een nog concretere ambitie voor de komende jaren te formuleren. Met deze werkwijze – een vertaling van onze visie in concrete doelen – realiseren we samen met Vebego-bedrijven echte impact. Op medewerkers in onze organisaties. Op onze klanten. En uiteindelijk op de maatschappij.”

Benieuwd naar de duurzame initiatieven van de verschillende Vebego-bedrijven? Lees alles over de kleding inzamelactie van Returnity, papierloos werken bij Assist en het hergebruiken van meubilair bij onder andere Care en Hago Zorg.

Annette van Waning
Deel dit artikel: