10-5-2017

Leiderschap in de zorg

De financiering en organisatie in de zorg verandert radicaal. Een aantal zorgorganisaties heeft hier al op in gespeeld door te reorganiseren en te anticiperen op een nieuwe tijd. Maar een deel van hen blijft achter.

Freek Korver, directeur Zorg Nederland bij Vebego en Ron Boumans, Directeur-Bestuurder JGZ Zuid Holland West, gaan in gesprek met elkaar over de noodzaak van reorganiseren in de zorg. Zij vinden dat leiderschap een belangrijke sleutel is tot succesvolle veranderingen in de zorg. Het succes van de nodige veranderingen wordt voor een groot deel bepaalt door het leiderschap van de bestuurders.

 

Freek Korver
Deel dit artikel: