4-5-2016

Meer arbeidsgehandicapten bij de overheid, goed idee of niet?

Onlangs las ik dit berichtje waarin Jette Klijnsma aangeeft dat er bij overheden meer arbeidsgehandicapten in dienst moeten worden genomen.

Door: Ronald Goedmakers

Ik moest meteen denken aan haar standpunt rondom de schoonmakers van het Rijk; dat ‘mensen in dienst moeten want dat is het beste voor de medewerkers’.

Een statement waar bij ons de gemoederen wel vol van waren, gezien de grote impact voor de schoonmaakbranche en de impliciete beschuldiging aan talloze bedrijven die werk in aanneming uitvoeren voor het Rijk.

Buiten de schoonmaak zie je toch bij overheden wel veelal dat ondersteunende diensten (catering, groen, beveiliging etc.) uitbesteed worden aan professionele partijen. Het gevolg daarvan is dat overheden zelf weinig laaggeschoolde  functies hebben die juist prima geschikt zijn voor medewerkers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De overheid heeft immers vooral hoogopgeleiden in dienst en in deze categorie is het heel lastig om medewerkers te vinden met een afstand tot de arbeidsmarkt die in aanmerking komen voor het Doelgroepenregister. Door het uitbesteden van ondersteunende diensten zie je ook hele mooie samenwerkingsverbanden ontstaan tussen overheden en gespecialiseerde bedrijven die met deze groep mensen werken. Ik zou ook zeker niet pleiten voor volledige inbesteding om hier een quotum te halen, want dat kost aantoonbaar meer belastinggeld.

Nee, laat de professionele partijen, zoals Balanz Facilitair dit maar uitvoeren. Want daar liggen ook meteen meer doorgroei kansen voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt én de medewerkers worden beter begeleid. Laat deze medewerkers dan ook meetellen in het quotum van de overheden. Als overheden hun selectiecriteria goed aan laten sluiten bij de werkelijkheid van het aanbesteden, ontstaan er veel meer kansen op passend werk voor iedereen bij nette werkgevers.

Anders lijkt het net of we zeggen dat alle arbeidsgehandicapten geen kansen hebben.

Deel dit artikel: