11-5-2017

Werkgeverschap moet een stuk aantrekkelijker

Laat ik maar meteen met de deur in huis vallen, want mij als ondernemer moet iets van het hart. En nu Den Haag zo druk is met het bepalen van een nieuwe koers voor de komende vier jaar, lijkt dit mij een uitgelezen moment om mijn hart eens te luchten.

Door: Ronald Goedmakers

Want er is een aantal zaken voor ondernemers behoorlijk scheefgelopen. Zaken die het niet aantrekkelijk maken om als werkgever mensen vast in dienst te nemen of sociaal te ondernemen. Terwijl werk en sociaal ondernemen wel het fundament voor onze welvaart en economie zijn.

Wat is er mis? Als ondernemer wil ik graag goede mensen aan me binden. En in hen investeren om hen en mijn bedrijf succesvol te maken. Maar ik moet ook rekening houden met de sterk wisselende vraag van opdrachtgevers, aanbestedingen die je kunt winnen maar ook verliezen, veranderende wet- en regelgeving, etc. Dit alles vraagt om flexibiliteit. Nu zijn de laatste jaren juist de risico's verbonden aan vaste medewerkers fors toegenomen en is het moeilijker geworden om je organisatie flexibel aan te passen.

Wat moet er veranderen? Laat ik beginnen met de Wet Werk en Zekerheid. Die werkt niet. De medewerkers krijgen kortere contracten (7, 8 en 8 maanden is de standaard geworden) terwijl ontslag een stuk moeilijker is geworden door alle formele vereisten. Dus waarom niet terug naar driemaal een jaarcontract en minimaal drie maanden onderbreking? Daar is de werknemer en de werkgever bij gebaat. Dan het ontslagrecht. Ontslag is een pijnlijke gebeurtenis voor de medewerker. Toch zullen steeds meer medewerkers voor meerdere bedrijven werken en er vaker mee geconfronteerd worden, omdat we in de toekomst steeds minder vaak 30 jaar bij dezelfde werkgever blijven. Laten we dan ook proberen de gevolgen ervan zo goed mogelijk op te vangen. Door een goede WW-regeling maar ook door goede begeleiding en omscholing te bieden. Daarbij zou het helpen als scholings- en opleidingsfondsen breder toegankelijk zijn. Die zijn nu nog ingericht in branches, ik denk dat dat niet meer van deze tijd is.

Ook moet het weer aantrekkelijk zijn om medewerkers in vaste dienst te nemen. Dat doe je niet door alle risico's bij de werkgever op het bord te leggen. Waar zit dat hoge risico dan in? In ziekte en arbeidsongeschiktheid bijvoorbeeld. Een werkgever is verplicht om bij langdurige ziekte twee jaar door te betalen. Als dat nou eens teruggebracht werd tot een periode van zes maanden, dan wordt het al een stuk aantrekkelijker om mensen een vaste aanstelling te geven. Datzelfde geldt ook om ouderen in dienst te nemen. Verlaag het risico bij ziekte en daarmee stimuleer je werkgevers om deze mensen een kans te geven.

Tot slot wil ik nog meegeven dat werk ook lonend moet zijn. Dat is nu niet het geval; € 1,00 loonsverhoging levert voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt netto maar € 0,20 tot € 0,35 op. Want de rest gaat verloren door het wegvallen van toeslagen, hogere belasting, etc. Kortom, er is nog veel te doen voor het komende kabinet.

Wij hebben onszelf als ambitie gesteld om als werkgever zo veel mogelijk maatschappelijke impact te hebben. Dat is wat ons drijft. Hoe mooi zou het zijn als de wet- en regelgeving ons hiertoe extra stimuleert.

Ik wens de onderhandelaars in Den Haag alvast veel succes!

Ronald Goedmakers
Deel dit artikel: