14-1-2019

Zwerfafval voorkomen begint bij een goed gesprek

Impact maak je niet alleen maar samen. Vebego-collega Peter van Kemenade – directeur van dochterbedrijf Ploegmakers – vertelt over de samenwerking tussen het schoonmaakbedrijf en Omroep Brabant voor de campagne Meldpunt Afvalmeldingen. Vebego wil maatschappelijke impact realiseren en vindt een vitale leef- en woonomgeving superbelangrijk. Zwerfafval staat een prettige én veilige woonomgeving in de weg. Daarom ruimen wij de plekken op waarover de meeste meldingen zijn gemaakt en helpen we om in de toekomst overlast te voorkomen. Ook krijgt het verzamelde afval een duurzame bestemming.

Zwerfafval is een hardnekkig probleem in de Brabantse provincie. Het zorgt voor stank en ergernis en hoe langer het blijft liggen, hoe moeilijker en duurder het voor de gemeentes wordt om dit zwerfafval op te ruimen. Via het Meldpunt Afvalmeldingen is het mogelijk voor Brabantse bewoners om deze overlast te melden. Deze meldingen worden op de website van Omroep Brabant letterlijk in kaart gebracht.

Als Vebego-bedrijf wil Ploegmakers ook goed doen. Ploegmakers zet zich onder andere in om het zwerfafval in Noord-Limburg en het oosten van Noord-Brabant zoveel mogelijk te beperken. Ploegmakers zorgt er niet alleen voor dat gebieden worden opgeruimd, maar ook dat ze schoon blijven. Peter: “Het opruimen van zwerfafval begint niet per se bij ‘de prikker en zwarte vuilniszak’, maar juist bij een goed gesprek. Dat is de eerste stap in het creëren van structurele bewustwording rondom zwerfafval.” Tijdens een interview met Omroep Brabant gaf Peter 5 tips om zwerfafval tegen te gaan en te voorkomen:

  1. Creëer bewustzijn.
  2. Spreek elkaar aan.
  3. Houd ‘t schoon.
  4. Zorg voor afvalbakken.
  5. Wees scherp op fouten.


Initiatieven

Peter vertelt over twee initiatieven die precies schetsen hoe de werkwijze van Ploegmakers en het creëren van structurele bewustwording oplossingen brengen voor mens en omgeving. Het eerste voorbeeld betreft een Eindhovense middelbare school en de lokale supermarkt. Peter: “Het was een van onze collega’s opgevallen dat de route van de supermarkt naar de middelbare school bezaaid lag met afval. Dat moest opgelost worden. We zijn met alle betrokken partijen rond de tafel gaan zitten en zijn tot een langdurig bruikbare oplossing gekomen. Zo krijgen eerstejaars op de middelbare school voorlichting over afval van vierdejaars. Deze vierdejaars, ook wel stewards genoemd, spreken medeleerlingen aan op hun handelen rondom afval. Supermarktmedewerkers checken daarnaast de omgeving op zwerfafval en spreken waar nodig leerlingen aan op hun gedrag.”

Een tweede initiatief is het persoonlijk aansporen van buurtbewoners. Een zeer betrokken buurtbewoner maakte meerdere malen per week een melding over zwerfafval rond zijn huis. De gepensioneerde man lichtte de gemeente in over vrijwel ieder plastic flesje dat hij op zijn dagelijkse wandelroute tegenkwam. Omdat het voor ieder flesje een aparte melding betrof, konden taken niet efficiënt uitgevoerd worden. Daar zocht Peter een oplossing voor. “Ik belde bij de man aan en ging met hem in gesprek. Want ook hij kon zélf een bijdrage leveren. Het resultaat: de man wilde graag meewerken en trommelde medegepensioneerden uit de buurt op om gezamenlijk hun geliefde wijk te onderhouden. Met als resultaat een schone buurt, tijdsbesteding en sociale contacten voor de groep gepensioneerden.”

 

Duurzame bestemming

Naast het opruimen van het zwerfafval en de ondersteuning van buurtbewoners, krijgt ook de verwerking van het verzamelde afval een duurzamer karakter. Nadat Ploegmakers op 16 januari het zwerfafval op de meest genoemde meldplek heeft opgeruimd, komt deze terecht bij Van Happen Containers. Van Happen bouwde in 2015 een unieke installatie voor het sorteren van restafval en wil transformeren van afvalverwerker naar grondstoffenleverancier. Het ingezamelde afval wordt in een aantal stappen gesorteerd in herbruikbare stromen.  De verschillende soorten grondstoffen worden daarna naar gespecialiseerde verwerkende bedrijven gebracht, die er dan weer nieuwe producten van maken. Peter: “De campagne en uitvoering van Meldpunt Afvalmelding zet voor zowel Omroep Brabant als Vebego de toon voor een impactvol 2019.”

Deel dit artikel: