Corporate governance gaat over goed bestuur van bedrijven en het toezicht daarop. Het regelt verhoudingen tussen bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. Geeft inhoud aan de vraag hoe je een onderneming efficiënt en verantwoord leidt. Hoe je de verantwoording over het gevoerde beleid aflegt aan aandeelhouders, werknemers, afnemers en de samenleving. Hoe je – kortweg – je als bestuurder dient te gedragen. Daar zijn wetten en regels voor, te vinden in de Corporate Governance Code.

Een goed, maar ook flexibel bestuur van het bedrijf. Vandaag. En morgen

Vebego is geen beursgenoteerde onderneming. De Nederlandse Corporate Governance Code is dus niet op ons van toepassing. Toch nemen we ‘goed bestuur’ uitermate serieus, maar wel op onze manier. Die eigenheid vind je terug in onze eigen code. Hierin staan relevante bepalingen uit de Corporate Governance Code, maar geven we ook de ruimte aan bepalingen die verband houden met het familiale en internationale karakter van Vebego.

De uitgangspunten moeten bijdragen aan een goed, maar ook flexibel bestuur van het bedrijf. Vandaag. En morgen. Het is dan ook een dynamisch document, dat we onder invloed van nieuwe ontwikkelingen en problematieken steeds bijwerken.

Deel dit artikel: