Ons bestuur

Vebego wordt bestuurd door de Board of Directors die belast is met de algemene gang van zaken van de onderneming. De leden zijn: Ronald Goedmakers en Ton Goedmakers. De Vebego-bedrijven zijn georganiseerd in vijf divisies. Twee in Nederland, en een in Zwitserland, België en Duitsland. Ronald Goedmakers (1962) is CEO van Vebego, met in zijn portefeuille de Nederlandse divisies, HR en strategie. Ton Goedmakers (1980) heeft de divisies in Zwitserland, Duitsland en België in portefeuille, aangevuld met financiën, innovatie en impact.

Raad van commissarissen 

De RvC is een klankbord en adviseur voor de Board of Directors. De RvC houdt daarnaast integraal toezicht op het beleid van de Board of Directors en op de algemene gang van zaken. De RvC van Vebego telt zes leden: Pamela Boumeester (voorzitter), Willem Cramer, Ton Goedmakers sr, Jan van Hoek, Loes van Rijsoort en Arend Vos. In dit overzicht staan de personalia van de leden van de Raad.

Vebego jaarverslag 2019

Het succes van 2019 staat in schril contrast met de huidige corona-crisis. In de schaduw van de crisis publiceerde Vebego haar jaarverslag 2019. Omdat al onze aandacht er op dit moment op is gericht om onze eigen mensen veilig te laten werken, onze klanten te helpen en ons bedrijf zo goed mogelijk door deze heftige crisis te loodsen, hebben we ons in dit jaarverslag o beperkt tot de meest belangrijke informatie. Uiteraard blijven wij werken aan onze impactambities op langere termijn en de realisatie van onze strategie richting 2025.

Bekijk ons jaarverslag

Goed bestuur

Vebego is niet beursgenoteerd. De Nederlandse Corporate Governance Code is daarom niet op ons van toepassing. Toch nemen we ‘goed bestuur’ uitermate serieus, maar wel op onze manier. Die eigenheid vind je terug in onze code. Hierin staan bepalingen uit de Corporate Governance Code, maar geven we ook de ruimte aan bepalingen die verband houden met het familiale en internationale karakter van Vebego. Vebego’s visie op duurzaamheid en onze missie om onze maatschappelijke impact te vergroten, onderschrijven we nadrukkelijk in onze code. Die missie gaat verder dan het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en het verminderen van negatieve effecten van onze bedrijfsvoering op de maatschappij. Vebego wil daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een betere wereld. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn steeds het opbouwen van duurzame relaties, zowel met onze interne als externe stakeholders én de continuïteit als familiebedrijf dat streeft naar langetermijnwaardecreatie.

Code of Conduct

Vebego heeft haar eigen Code of Conduct opgesteld.

Lees meer
Deel dit artikel: