Trotse winnaar van de familiebedrijvenaward 2022
Goed bestuur

Corporate Governance

Vebego is volledig eigendom van de familie Goedmakers. De Nederlandse Corporate Governance Code is daarom niet op ons van toepassing. Toch nemen we ‘goed bestuur’ uitermate serieus, maar wel op onze manier. Die eigenheid vind je terug in onze code. Hierin staan bepalingen uit de Corporate Governance Code, maar geven we ook de ruimte aan bepalingen die verband houden met het familiale en internationale karakter van Vebego.

Vebego’s visie op duurzaamheid en onze missie om onze maatschappelijke impact te vergroten, onderschrijven we nadrukkelijk in onze code. Die missie gaat verder dan het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en het verminderen van negatieve effecten van onze bedrijfsvoering op de maatschappij.

Vebego wil daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een betere wereld. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn steeds het opbouwen van duurzame relaties, zowel met onze interne als externe stakeholders én de continuïteit als familiebedrijf dat streeft naar langetermijnwaardecreatie.

Bekijk onze Corporate Governance Code
Kasteel Cortenbach is Vebego's hoofdkantoor

Dagelijkse leiding

Vebego wordt bestuurd door de Board of Directors, bestaande uit Ton Goedmakers (Chief Executive Officer) en Ronald Goedmakers (lid, daarnaast verantwoordelijk voor Impact/duurzaamheid en communicatie).

 

De dagelijkse leiding van Vebego ligt bij de Executive Board die wordt gevormd door de Board of Directors en vijf overige leden. Dit zijn Ferry Muller (Chief Financial Officer, inclusief risk, compliance, governance en IT), Giuseppe Santagada (chief operating officer (COO) voor Duitsland en Zwitserland), Mark van Haasteren (COO België en Nederland), Niel Cortenraad (Chief Strategy Officer) en Peter van Montfort (Chief Human Resources Officer, inclusief leiderschap, betekenisvol werk en talentmanagement).

Personalia leden Executive Board
Vebego Executive Board
Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) is een klankbord en adviseur voor de Board of Directors. De RvC houdt daarnaast integraal toezicht op het beleid van de Board of Directors en op de algemene gang van zaken.

 

De RvC van Vebego telt vijf leden: Pamela Boumeester (voorzitter), Willem Cramer, Ton Goedmakers sr, Jan van Hoek en Loes van Rijsoort.

Personalia leden RvC
Rvc 2021 Small