Raad van commissarissen 

De RvC is een klankbord en adviseur voor de Board of Directors. De RvC houdt daarnaast integraal toezicht op het beleid van de Board of Directors en op de algemene gang van zaken.

De RvC van Vebego telt vijf leden: Pamela Boumeester (voorzitter), Willem Cramer, Ton Goedmakers sr, Jan van Hoek en Loes van Rijsoort.

Deel dit artikel: