Dat het goed en noodzakelijk is om sociaal te ondernemen, daar is iedereen het waarschijnlijk over eens. Maar hoe integreer je een abstract begrip als ‘impact’ in je alledaagse bedrijfsvoering? Hoe geef je impact een gezicht, handen en voeten? Als je als organisatie niet kan laten zien hóé je impact maakt, schiet je jezelf in de voet, stelt Karen Maas. "Goed doen moet je niet alleen uitstralen, maar ook intern doorvoeren. Bedrijven moeten écht durven. Hoe ver ambities reiken, verschilt per organisatie. Maar sowieso geldt: als je betekenisvol onderneemt, moet je bereid zijn verder te kijken naar het effect van jouw activiteiten en daarnaar durven handelen.  


Veranderen vanuit het hart

Die verandering begint in het hart. In de kern van je bedrijfsvoering: je missie. Karen: “Ik zie een positieve ontwikkeling in de manier waarop organisatie hun bedrijfsmissie formuleren. Ze verschuiven steeds meer van ‘we willen de grootse en sterkste zijn’, ‘we leveren kwalitatieve producten’ en ‘de klant is koning’ naar missies met een maatschappelijke impact.”


Meten is weten

Bij Vebego zijn we al wat verder. Enkele jaren geleden zijn we gestart met programma’s als Betekenisvol werk en Financiële vitaliteit. Impactvolle programma’s waarvan we de resultaten ieder jaar opnieuw meten en kenbaar maken. Karen juicht dat soort initiatieven toe: “Het is belangrijk om de impact die je maakt te meten, want zo kun je deze op de juiste manier bijsturen waar nodig.” Eigenlijk is het een logische en chronologische volgorde: organisaties moeten hun impactvolle ambitie omarmen, een duidelijke missie formuleren, de organisatie er op inrichten en er vervolgens naar handelen. Om uiteindelijk de uitkomsten te monitoren en daar weer op in te spelen.

 

Lees het verslag van Vebego's Impact Symposium

Gastspreker Karen Maas

Karen en Vebego

Karen en het Impact Centrum Erasmus (ICE) werken nauw samen met Vebego bij het realiseren van de maatschappelijke ambities. De ambitie van Vebego om in 2025 dagelijks een positieve bijdrage te hebben op het leven van 10 miljoen mensen is stevig en uitdagend. Met een mix van vertrouwen en nieuwsgierigheid kijkt Karen  naar de toekomst. “Het is spannend om te zien of Vebego dit vasthoudt. De potentie om een best practice te zijn, is er absoluut. Ik hoop dat Vebego de open blik behoudt.”

 

Deel dit artikel: