Voor Vebego is het heel belangrijk dat onze mensen goed in hun vel zitten. Op het werk én daarbuiten. We zijn nu eenmaal een echt mensenbedrijf. Hoe gelukkiger onze medewerkers, hoe gelukkiger ons bedrijf. Daarbij geldt: meten is weten. Dankzij ons medewerkersonderzoek Betekenisvol Werk ontdekken we wat mensen echt belangrijk vinden in hun werk. En krijgen zo handvatten aangereikt om het werk voor onze medewerkers nog betekenisvoller te maken.

Het belang van Betekenisvol werk

Betekenisvol werk is meer dan een leuk bedrag op je salarisstrook. Het is werk waarvoor je met plezier je bed uitkomt. Waarin je stappen kunt maken. Werk ook waar je trots op bent en waarvoor je erkenning krijgt. Het belang van betekenisvol werk mag je ook niet onderschatten. Je werkt immers een groot deel van je leven. Prettig dus als je niet alleen een financiële drijfveer hebt.

Helaas blijft veel van ons werk onopgemerkt. Je waardeert het pas als het niet of niet goed gebeurt. Wij willen ervoor zorgen dat ons werk meer naar de voorgrond treedt. Bijvoorbeeld door schoonmakers overdag te laten schoonmaken. Zo maken we het werk nog betekenisvoller. En onze mensen vitaler.

Onderzoekstool peilt vijf pijlers

Met ons medewerkersonderzoek Betekenisvol Werk onderzoeken we wat onze mensen echt belangrijk vinden in hun werk. Het onderzoek bestaat uit 22 stellingen die gezamenlijk de lading dekken van de vijf belangrijkste pijlers van Betekenisvol Werk:

  • weten waarom je het werk doet
  • aandacht & betrokkenheid van je leidinggevende
  • ontwikkeling van vakmanschap
  • plezierig samenwerken
  • goede randvoorwaarden


Focus op prioriteiten

De onderzoeksresultaten komen terecht in de zogeheten prioriteitenmatrix. Deze zet de pijlers waaraan de medewerkers de meeste waarde hechten af tegen de scores op deze pijlers. Hierdoor weten we wat de verbeterpunten zijn. Deze bespreken we met medewerkers (in focusgroepen) en met leidinggevenden. Dit leidt tot concrete acties en – bij een herhaling van het Betekenisvol Werk-onderzoek – tot nog mooiere resultaten. Zo bouwen we samen aan werkgeluk.

Klik hier voor meer informatie over Betekenisvol Werk.

“Werk waar je trots op bent en erkenning voor krijgt”

Deel dit artikel: