Betekenisvol werkgeverschap

Vebego is een bedrijf van mensen voor mensen. Ons doel? Dagelijks een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van 10 miljoen mensen. Als familiebedrijf begint dat voor ons bij onze eigen medewerkers. Wij vinden het belangrijk dat zij hun werk als betekenisvol ervaren. Dat ze het gevoel hebben ertoe te doen.  Of dat nu in een zelfstandige functie, of in een baan met extra begeleiding is. Iedereen die wil werken, kan bij ons een baan vinden. En juist voor de beroepsgroepen aan de basis van de samenleving, spannen wij ons extra in. Te vaak wordt er op die beroepsgroepen neergekeken, terwijl hun bijdrage van wezenlijk belang is voor het behoud van prettige, schone en veilige leefomgeving. Daarom spannen wij ons in om de maatschappelijke positie van die beroepsgroepen te verstevigen en de waardering voor hun werk te vergroten. Zo vergroten we onze impact en verkleinen we ongelijkheid.

Betekenisvol werk

\ Voor medewerkers

Onze medewerkers, met al hun talenten, competenties en kwaliteiten, zijn ons kapitaal. Het werk dat zij doen is van betekenis. Voor henzelf, voor onze klanten en voor de maatschappij. Als familiebedrijf zorgen we voor onze mensen. Daarom sturen we op talent, willen we méér zijn dan alleen een logo op een loonstrook en realiseren we ons dat onze medewerkers ook buiten ons bedrijf van waarde zijn. Daarom bieden we betekenisvol werk. Want door de impact van onze medewerkers te vergroten, vergroten wij onze impact op de wereld.

Lees meer
Hago Next - de schoonmakers van NL

\ Voor de maatschappij

Werk is van waarde. Niet alleen voor medewerkers, maar ook voor de maatschappij als geheel. Het is een manier om bij te dragen aan je eigen geluk en aan de samenleving. Wij bieden daarom voor iedereen die wil een werkplek. Van directeur tot uitvoerend medewerker. Helaas zien we (te) vaak dat de branches waarin onze medewerkers actief zijn, weinig waardering krijgen. Dat willen we veranderen. Daarom spannen wij ons extra in om de maatschappelijke positie van die beroepsgroepen te verstevigen. Zo vergroten we onze impact en verkleinen we ongelijkheid.

Lees meer
Deel dit artikel: