Betekenisvol werk voor de maatschappij

Werk is van waarde. Niet alleen voor medewerkers, maar ook voor de maatschappij als geheel. Het is een manier om bij te dragen aan je eigen geluk en aan de samenleving. Wij bieden werkplekken aan iedereen die wil werken. Van directeur tot uitvoerend medewerker. Zonder onderscheid, want iedereen is bij ons even belangrijk. We zien (te) vaak dat de branches waarin onze medewerkers actief zijn, weinig waardering krijgen. Dat willen we veranderen. Daarom spannen wij ons extra in om de maatschappelijke positie van die beroepsgroepen te verstevigen. Zo vergroten we onze impact en verkleinen we ongelijkheid.

Lees meer over onze ambitie
Vebego 48