Corporate Governance

Vebego is volledig eigendom van de familie Goedmakers. De Nederlandse Corporate Governance Code is daarom niet op ons van toepassing. Toch nemen we ‘goed bestuur’ uitermate serieus, maar wel op onze manier. Die eigenheid vind je terug in onze code. Hierin staan bepalingen uit de Corporate Governance Code, maar geven we ook de ruimte aan bepalingen die verband houden met het familiale en internationale karakter van Vebego.

Vebego’s visie op duurzaamheid en onze missie om onze maatschappelijke impact te vergroten, onderschrijven we nadrukkelijk in onze code. Die missie gaat verder dan het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en het verminderen van negatieve effecten van onze bedrijfsvoering op de maatschappij.

Vebego wil daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een betere wereld. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn steeds het opbouwen van duurzame relaties, zowel met onze interne als externe stakeholders én de continuïteit als familiebedrijf dat streeft naar langetermijnwaardecreatie.

Vebego Cortenbach

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) is een klankbord en adviseur voor het Strategic leadership team. De RvC houdt daarnaast integraal toezicht op het beleid en op de algemene gang van zaken.

De RvC van Vebego telt zes leden: Annette Ottolini (voorzitter), Willem Cramer, Ton Goedmakers sr, Jan van Hoek, Loes van Rijsoort en Leo Brand.

Microsoftteams Image (5)