Corporate Governance

Vebego is volledig eigendom van de familie Goedmakers. De Nederlandse Corporate Governance Code is daarom niet op ons van toepassing. Toch nemen we ‘goed bestuur’ uitermate serieus, maar wel op onze manier. Die eigenheid vind je terug in onze code. Hierin staan bepalingen uit de Corporate Governance Code, maar geven we ook de ruimte aan bepalingen die verband houden met het familiale en internationale karakter van Vebego.

Vebego’s visie op duurzaamheid en onze missie om onze maatschappelijke impact te vergroten, onderschrijven we nadrukkelijk in onze code. Die missie gaat verder dan het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid en het verminderen van negatieve effecten van onze bedrijfsvoering op de maatschappij.

Vebego wil daadwerkelijk een bijdrage leveren aan een betere wereld. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn steeds het opbouwen van duurzame relaties, zowel met onze interne als externe stakeholders én de continuïteit als familiebedrijf dat streeft naar langetermijnwaardecreatie.

Vebego Cortenbach

Executive Board

Sinds 2021 bestaat de Board of Directors uit Ton Goedmakers (CEO) en Ronald Goedmakers. Zij voeren samen met de leden van de Executive Board de dagelijkse leiding over het bedrijf.

De Executive Board bestaat naast de leden van de Board of Directors uit een Chief Operating Officer (COO) voor Nederland en België (Mark van Haasteren), een COO voor Duitsland en Zwitserland (Giuseppe Santagada), een Chief Value Officer (Sirka Hintze), een Chief People & Culture Officer (Poléanne Vluggen) en een Chief Strategy Officer (Niel Cortenraad).

Personalia leden Executive Board
EB 2023 V2

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) is een klankbord en adviseur voor de Board of Directors. De RvC houdt daarnaast integraal toezicht op het beleid van de Board of Directors en op de algemene gang van zaken.

De RvC van Vebego telt vijf leden: Pamela Boumeester (afgetreden per 1 juli 2023), Willem Cramer (tijdelijk voorzitter), Ton Goedmakers sr, Jan van Hoek en Loes van Rijsoort.

RVC 2023 V2