Werk van betekenis

De waarde die wij hechten aan onze medewerkers, vertaalt zich naar onze klanten. Dagelijks plukken zij de vruchten van de manier waarop wij met onze medewerkers omgaan. Door hun positie te verstevigen, zijn zij voor onze klanten graag geziene gezichten. Door onze waardering uit te spreken, groeit hun trots en durven ze met ideeën te komen. Door hen te ontwikkelen, kunnen ze hun werkzaamheden efficiënt en met plezier uitvoeren. Zo zijn wij een werkgever van betekenis. Voor medewerkers, klanten en de maatschappij.

Wat we doen

\ Zorgdiensten

Vebego voorziet in zorgdiensten voor instellingen, ziekenhuizen en bij cliënten thuis. We maken schoon, verlenen thuiszorg en bieden ondersteuning aan kwetsbare mensen. Daarnaast organiseren we personeelsdiensten en zorgondersteuning en adviseren we over kwaliteitsverbetering en efficiency in de zorg. Ook verzorgen we reiniging van kritieke locaties, zoals operatiekamers, cleanrooms en cytostaticaruimten.

Bekijk onze bedrijven

Wij leveren onder andere:

- Schoonmaak - Medische reiniging - Infectiepreventie - Desinfectie - IFM - Backoffice optimalistatie - Flexpool ondersteuning - Hulp bij Huishouden - Thuiszorg

Deel dit artikel: