Voorwoord

2022 was een dynamisch jaar, met grote externe ontwikkelingen zoals de gruwelijke oorlog in Oekraïne, hoge inflatie en - nog steeds - covid. Corona heeft bij onze zorgactiviteiten tot een relatief hoog verzuim geleid. De jarenlange druk op medewerkers, gecombineerd met een tekort aan arbeidskrachten, eist zijn tol in deze sector. De oorlog heeft geleid tot grote stijgingen in de energie- en materiaalkosten. Uitdagender nog waren de gestegen arbeidskosten, in de wetenschap dat deze veruit onze grootste kostenpost zijn. We hebben de salarissen van onze medewerkers overal aangepast, variërend van 11% in België (wettelijk verplicht) tot 3% in Zwitserland (op basis van CAO). Tegelijkertijd hebben we in 2022 veel met klanten gepraat over de meerkosten die we deels aan hen hebben moeten doorberekenen.

Ton en Ronald Goedmakers

Koersen op meer impact en samenwerking

Als Vebego zetten we sinds 2020 koers richting elf grote bedrijven in vier kernlanden. Om Vebego toekomstbestendig te maken transformeren we van een bedrijf met vele entiteiten naar een nieuw krachtig collectief dat bestaat uit een select aantal grote bedrijven die opereren onder één merk. Met deze schaalgrootte krijgen we extra slagkracht en marktleiderschap en kunnen we meer impact maken. De nieuwe koers past ook in de beweging dat een dienstverlenend bedrijf als het onze tegenwoordig aan vele voorwaarden moet en wil voldoen. Of het nu gaat om privacy en security, investeringen in IT of (niet-)financiële rapportages – alles vraagt om effectievere samenwerking.

Grote stappen in uitvoering strategie

In 2022 zijn, te midden van alle turbulentie in de buitenwereld, opnieuw grote stappen gezet in de uitvoering van onze strategie. We hebben voorbereidingen getroffen voor de grootste organisatieverandering ooit bij Vebego. Dankzij investeringen in IT, reorganisaties en hard werk van onze medewerkers konden onze Nederlandse schoonmaakbedrijven fuseren tot één nieuw groot bedrijf: Vebego Cleaning Services. Dit bedrijf is per 1-1-2023 met succes van start gegaan. Het was een intensief en soms ook emotioneel proces. Medewerkers kregen soms andere functies. En we hebben iconische merknamen als Hago, Stoffels Bleijenberg, Westerveld en Fortron losgelaten.

Vebego ontvangt uit naam van juryvoorzitter John Fentener van Vlissingen de Familiebedrijven Award 2022-2023

Hectas: van acquisitie naar fusie met Servico

2022 is ook het jaar geweest waarin de grootste acquisitie in de historie van Vebego haar beslag kreeg. Na de aankoop van hectas begin 2022 is de fusie voorbereid van hectas en Servico (dat al volledig eigendom was van Vebego) tot één nieuw groot Duits bedrijf op het gebied van facility services. Dit nieuwe bedrijf is in januari 2023 gestart, met een nieuwe naam (Vebego Facility Services Deutschland) en een nieuwe juridische structuur, en met integratie van de belangrijkste bedrijfsprocessen en systemen. De laatste stappen van deze fusie worden in mei definitief afgerond. Het Nederlandse deel van hectas is vanaf dan onderdeel van Vebego Cleaning Services in Nederland. De Oostenrijkse tak van hectas kreeg met Vebego Facility Services Austria ook een nieuwe naam.

Financiële en niet-financiële resultaten

Het bedrijfsresultaat over 2022 is positief. Met de acquisitie van hectas kende Vebego in 2022 een forse stijging van de omzet. Los hiervan was er ook gezonde autonome groei. Voor deze resultaten verdienen in eerste instantie onze medewerkers een groot compliment. Tegelijkertijd blijft gezond rendement voor ons een middel, geen doel. Daarbij hoort ook dat we geen negatieve waarde willen creëren. In 2022 hebben we in al onze bedrijven de CO2-uitstoot geïnventariseerd. Vrijwel alle bedrijven hebben roadmaps gemaakt richting volledig klimaatneutraal ondernemen in 2030. Verder werken we als bedrijf toe naar CSRD, de EU-richtlijn die grote beursgenoteerde bedrijven (vanaf 2024) en grote bedrijven zoals Vebego (vanaf 2025) verplicht om te rapporteren over hun impact op mens en milieu.

Versterking Executive Board

In het verslagjaar is ook gewerkt aan de versterking van de Executive Board met twee nieuwe leden. We hebben een nieuwe Chief People & Culture Officer in de persoon van Poléanne Vluggen. Haar functietitel past bij ons communitydenken, bij het feit dat we de mens centraal zetten. Ze gaat de kracht van onze cultuur explicieter helpen benoemen én benutten. Ook hebben we sinds februari 2023 met Sirka Hintze een nieuwe Chief Value Officer. Zij gaat sturen op en rapporteren over de financiële én de niet-financiële prestaties en resultaten van Vebego. De man-vrouw verhouding in de Executive Board is hiermee een stuk beter in balans.

Internationale standaarden

Als Vebego willen we betekenisvol zijn voor klanten, voor medewerkers en voor de maatschappij. Dat vraagt ook om meten. Met de Net Promotor Score (NPS) meten we de klanttevredenheid. Deze is voor Vebego in 2022 opnieuw gestegen, met als uitdaging om klanten nog pro-actiever structurele oplossingen en kostenbesparingen aan te reiken. Richting medewerkers is certificering als Great Place to Work van belang. Op termijn verwerven alle bedrijven van Vebego dit certificaat. In 2022 gingen Alpheios, Care (begin 2023 afgerond) en Vebego Airport Services hierin voorop. Vebego AG in Zwitserland ging opnieuw met succes op voor het certificaat in Zwitserland en verwierf in 2022 zelfs een derde plek als ‘Best Workplace’ voor grote bedrijven in Europa.

Duurzaamheid meten

Om de inspanningen en prestaties in duurzaamheid te meten maken we gebruik van Ecovadis. Via dit internationale platform laten onze bedrijven zien hoe ze scoren op een brede range aan duurzaamheidsprestaties, variërend van sociale veiligheid tot bijdragen aan een beter milieu. In 2022 scoorden Vebego Cleaning Services en Vebego Facility Solutions in Nederland, Alpheios in Nederland en België, Vebego Facility Services in Duitsland, en Vebego AG in Zwitserland gouden en zilveren ratings op dit platform. Onze activiteit Vebego Participatie heeft als eerste schoonmaakbedrijf een B-corp certificering verkregen.

Over 2023

Ook in 2023 rekenen we weer op gezonde groei. De focus verschuift steeds meer van reorganisatie naar ‘rebranding’. Uiteindelijk werken wij bij al onze bedrijven toe naar één naam waar alles onder valt: Vebego. We gaan hierbij nog meer kijken naar wat ons verbindt: betekenisvolle banen creëren. Hierbij past ook dat we ons verhaal - The Story of Great Work - in 2023 intensiever willen uitdragen en laten beleven door het voor iedereen nog explicieter te maken.

Tot slot: 2023 is ook het jaar waarin we ons 80-jarig jubileum vieren en waarin de Nederlandse bedrijven nog een jaar lang kunnen genieten van de titel Familiebedrijf van het Jaar - een eretitel die vergeven is voor 2022 én 2023.

          

Ton Goedmakers, CEO

Ronald Goedmakers

Mijn Rapport