Belastingen

Op 21 juli 2022 heeft CEO Ton Goedmakers namens Vebego het herziene Convenant Horizontaal Toezicht getekend. Het convenant heeft een looptijd van drie jaar. De ondertekening was de uitkomst van een meerjarig traject van Vebego op het gebied van Tax control. In de jaren voorafgaand aan 2022 heeft Vebego in Nederland een Tax Control Framework opgezet en geïmplementeerd. Ook hebben we een start gemaakt met de ontwikkeling van een soortgelijk control-systeem voor de Vebego-entiteiten in België, Duitsland en Zwitserland.

Belangrijk uitgangspunt voor Vebego is transparantie over ons fiscale beleid richting alle relevante stakeholders. Wij willen niet louter compliant zijn met de geldende fiscale wet- en regelgeving, we willen ook ethisch verantwoord omgaan met onze belastingplichten. Onze activiteiten en de landen waar wij die verrichten bepalen waar wij onze belastingen afdragen; wij zien belastingen nadrukkelijk niet als een profit centre.

Mijn Rapport