Omzetontwikkeling

Vebego

Mede door een gezonde autonome groei en de grootste acquisitie in de historie van Vebego (de aankoop van hectas) is de omzet gestegen naar een recordhoogte: € 1.371 miljoen. In 2021 was dit nog € 1.052 miljoen. Een stijging van 30,3%. Het meerderheidsbelang dat Vebego inmiddels heeft verkregen in PMC Holding heeft ook bijgedragen aan de stijging van de omzet.

Covid had met name nog effect op de cijfers van Vebego in de eerste twee maanden van het jaar. Half maart 2022 zijn alle maatregelen opgeheven en zijn de Vebego-bedrijven weer langzaam overgegaan op hun reguliere business. Terwijl de covid-crisis ten einde kwam, was er alweer een andere crisis die aandacht vroeg: de oorlog in Oekraïne. Deze oorlog heeft in de loop van 2022 zo’n hoge inflatie veroorzaakt dat veel Vebego-bedrijven tussentijds hun prijzen hebben moeten verhogen om de effecten van deze kostenstijging deels teniet te doen. Deze prijsverhoging heeft impact gehad op de cijfers van Vebego, zowel qua omzet als qua kostenniveau. Met name onze bedrijven in de uitzendbranche hebben, zeker in het tweede half jaar, goed geprofiteerd van de enorme krapte op de Europese arbeidsmarkt. Dezelfde grote vraag naar personeel heeft bij andere Vebego-bedrijven gezorgd voor extra druk op omzet en kosten, omdat het steeds moeilijk was om aan de (initiële en extra) vraag van klanten te kunnen voldoen.

België

De omzet in België is gestegen naar € 178 miljoen (2021: € 176 miljoen). Een relatief lichte stijging die direct te maken heeft met de verkoop van dienstenchequebedrijven in 2021. De omzet in 2021 van deze bedrijven was € 11 miljoen. De verkoop is volledig in lijn met de strategie van Vebego; de activiteiten passen niet goed binnen de twee bedrijven die we willen vormen in België in de zorg en in facilitaire dienstverlening. De autonome groei van de overige bedrijven was zeer positief: € 13 miljoen. Met name Reflex Healthcare People liet in 2022 een duidelijke performanceverbetering zien, met een stijging van 27% (€ 3,4 miljoen). De omzet in België is goed voor 13% (2021: 17%) van de omzet van Vebego. Dit percentage is, net als in Nederland en Zwitserland, relatief gedaald ten opzichte van 2021 vanwege de acquisitie van hectas in Duitsland.

Duitsland

Door de acquisitie van hectas én een mooie autonome groei (+26%) is de omzet in Duitsland uitgekomen op een omzet van € 297 miljoen (2021: € 92 miljoen). Dat is 22% (2021: 9%) van de totale omzet van Vebego. Hiermee is Duitsland (waar hectas Oostenrijk met € 19 miljoen ook onder valt) in omzet het tweede land geworden waar Vebego haar activiteiten verricht. In de Duitse facility-branche is Vebego een top 20 speler geworden. Ook ons uitzendbedrijf in Duitsland kende een belangrijke omzetstijging  in 2022. Het bedrijf heeft goed kunnen profiteren van de enorme vraag naar personeel in alle sectoren.

Nederland

In Nederland is de totale omzet van de activiteiten uitgekomen op € 632 miljoen (2021: € 551 miljoen). Vebego Facility Solutions (voorheen: Yask) laat een omzetstijging van 13% zien en gaat in 2022 richting de grens van € 100 miljoen omzet. De bedrijven in de schoonmaak, groen en zorg wisten meer omzet te noteren dan voorgaand jaar; met name de schoonmaaktak springt er met een groei van 11,8% uit. Alpheios, ons bedrijf in Products & Systems, onderdeel van het segment Zorg, kende een omzetdaling ten opzichte van 2021, omdat extra covid-omzet dit jaar achterwege bleef. De Nederlandse activiteiten zijn goed voor 46% (2021: 52%) van de totale omzet van Vebego.

Zwitserland

In Zwitserland steeg de omzet naar € 264 miljoen (2021: € 234 miljoen). Niet alleen de bedrijven in facility services, ook de bedrijven in Real Estate en - met name -  Health Care wisten een hogere omzet te noteren dan in 2021. De omzetstijging heeft vanwege investeringen in de organisatie niet geleid tot een verbetering van de winst over 2022. Het aandeel in de omzet van Vebego in Zwitserland is 19% (2021: 22%).

Mijn Rapport