Resultaatontwikkeling

Het nettoresultaat is uitgekomen op € 10,6 miljoen (2021: € 28,3 miljoen). Een rendement van 0,8% (2021: 2,7%). De daling van het nettoresultaat heeft een aantal oorzaken. Belangrijkste reden: de investeringen in de transitie naar een toekomstbestendige organisatie met 11 grote bedrijven. 

Zo is er in 2022 flink geïnvesteerd in de samenvoeging van de schoonmaakbedrijven in Nederland naar één groot bedrijf. Daarnaast is er geïnvesteerd in de samenvoeging van alle groenbedrijven in Vebego Groen, en de vorming van een shared services en expertise bedrijf. Ook hebben we een start gemaakt met de samenvoeging van hectas en Servico in de facilitaire dienstverlening in Duitsland. In 2022 hebben we ook een grote investering gedaan in de aanschaf van een nieuw personeelssysteem voor de Nederlandse bedrijven. Dit systeem is succesvol geïmplementeerd in 2022, zodat de personeelsadministratie en verloning voor bijna 11.000 medewerkers vanaf januari 2023 soepel verlopen.

Naast deze investeringen was het achterblijvende resultaat van onze zorgbedrijven in Nederland voelbaar. De druk op de bruto marge in dit segment is in belangrijke mate beïnvloed door twee factoren. Er was sprake van een significant hoger verzuim en er was een zeer hoog verloop. Beide hebben geleid tot extra uitgaven voor tijdelijke inhuur en werving.

De krapte op de arbeidsmarkt (met als gevolg hogere uitgaven voor inhuur van personeel) en de hoge inflatie (veelal niet direct terug te leggen bij de klant) heeft bij diverse bedrijfsonderdelen de nettowinst doen dalen. De verkoop van drie panden (die daarna weer gehuurd werden via een sale-and-leaseback-constructie) heeft een eenmalig positief effect gehad op het resultaat.

Mijn Rapport