Vebego Deutschland!

Door de overname van hectas begin 2022 kwam Vebego een stap dichter bij haar doel om een belangrijke speler op de Duitse markt te worden. Daarna volgde de fusie van hectas met zusterbedrijf Servico. Het nieuwe bedrijf opereert sinds 1 januari 2023 als Vebego Facility Services Deutschland. Wij vroegen twee sleutelfiguren naar hun ervaringen bij de opbouw van dit bedrijf. Holger Feldker, oprichter van Servico, en Markus Breithaupt, afkomstig uit de gelederen van hectas.

Holger Feldker en Markus Breithaupt

Hoe kijken jullie terug op het jaar 2022?

Markus Breithaupt: ‘Begin 2022 nam Vebego hectas over. Kort daarna is ook besloten hectas samen te voegen met Servico tot één nieuw Vebego-bedrijf: een groot Duits facilitair bedrijf, een top 20 speler. In 2022 hebben we vooral ingezet op de integratie van systemen en werkprocessen. hectas had de salarisadministratie al gecentraliseerd en werkte succesvol met SAP-softwaretoepassingen. Het was de bedoeling dat Servico in de toekomst ook binnen dit soort kaders zou gaan werken. De Servico-medewerkers moesten daarom vertrouwd raken met de nieuwe systemen. De hectas-medewerkers hebben hen hier heel goed in ondersteund en begeleid. Beide groepen hebben flinke inspanningen geleverd, naast hun overige taken. Het was een fantastische prestatie van alle betrokkenen.’

Holger Feldker: ‘Leidinggevenden en administratieve medewerkers van Servico zijn vanaf het najaar van 2022 intensief getraind om de nieuwe ERP-systemen te leren gebruiken. Bij iets wat puur technisch lijkt, komen ook veel emoties kijken. Je werkt niet alleen met een nieuw systeem, maar ook met een nieuw bedrijf, nieuwe collega's en nieuwe manieren van werken. Dat leidt natuurlijk her en der ook tot onzekerheid. Daarom ben ik trots op wat we samen hebben bereikt. Toen we aan de integratie begonnen, stonden we voor een enorme berg aan uitdagingen. Die berg is in 2022 grotendeels beklommen.’

Wat doen jullie om dit soort onzekerheid weg te nemen?

Holger: ‘Ik heb Servico in 1994 opgericht. In 2007 nam Vebego 50% van de aandelen over en in 2018 de overige 50%. Ik groeide snel in de Vebego-familie en voelde me vanaf het begin op mijn gemak. Daarom kan ik heel goed en authentiek overbrengen wat het betekent om 'Vebego' te zijn - wat het betekent om voor een familiebedrijf als Vebego te werken. Veel medewerkers van Servico die de begindagen van Vebego hebben meegemaakt werken nog steeds bij ons - dat spreekt boekdelen.’

Markus: ‘Elke verandering zorgt voor onzekerheid, omdat je niet onmiddellijk alle persoonlijke effecten en de gevolgen ervan kunt inschatten. In een vroeg stadium heb ik verwezen naar de garanties van Vebego, bijvoorbeeld met betrekking tot werkzekerheid, en geprobeerd de relevantie van de angsten en zorgen in discussies te objectiveren. We hebben ook duidelijk de bestaande risico's en de tijdelijke extra arbeidsbelasting aangepakt. Tegelijkertijd hebben we geprobeerd de mogelijkheden en voordelen voor ieder individu te onderkennen en te realiseren. We krijgen niet alleen een sterkere marktpositie, we versterken ook de bedrijfscontinuïteit en er zijn meer carrièremogelijkheden. Wij willen groeien en hebben meer medewerkers nodig en kunnen goede ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Deze realiteit moet voor iedereen duidelijk worden en er moet vertrouwen worden opgebouwd. En dat kost tijd.’

Jullie werkten samen om processen en systemen te herontwerpen, om een nieuw managementteam te vormen. Hoe verliep dat?

Markus: ‘We bezochten samen alle vestigingen in 2022. Holger heeft bewezen een collega te zijn die ik kan vertrouwen. We kunnen open met elkaar praten, ook al hebben we soms verschillende ideeën en gaan we verschillende wegen. We vechten voor onze eigen ideeën, maar uiteindelijk nemen we altijd samen een besluit. En daar houden we ons aan.’

Wat gaat er in 2023 gebeuren?

Markus: ‘Door de fusie is een bedrijf ontstaan met ongeveer 6.000 medewerkers en meer dan een kwart miljard omzet. Dat vraagt om intelligente processen en moderne IT. We zullen dit blijven verfijnen. Vanaf 2023 gaan we met klanten praten over wat de fusie voor hen betekent, in termen van kwaliteit en volume, maar ook in aanvullende diensten zoals beveiliging. We zullen meer aandacht besteden aan het thema 'cultuur' en de optimalisatie van onze toekomstige processen. Hier zitten we nog volop in de transformatie van twee aparte bedrijven naar één nieuw bedrijf.’

Holger: ‘Tot mijn pensionering eind 2023 wil ik graag bijdragen aan het opbouwen van een bedrijfsidentiteit als Vebego. Die identiteit zal zich kenmerken door ondernemersgeest, platte hiërarchieën, grote persoonlijke verantwoordelijkheid en eenvoudige, gestructureerde processen. Wij willen deze waarden als Vebego Deutschland cultiveren en het beste van de twee werelden hectas en Servico behouden. Zo creëren we een nieuwe cultuur die alle medewerkers herkennen en beleven én die onze klanten dient. We hebben, als twee onderdelen die aan elkaar gelast worden, een opwindend vertrouwen nodig, het beroemde goede onderbuikgevoel. Dat is de uitdaging waar ik voor sta, waar wij voor staan. Ook met de hulp van Wolfgang Koch, die op 1 maart bij ons in dienst is getreden als transformation officer.’

Mijn Rapport