Maatschappij

Nauwkeurig meten en einde pandemie: toename CO2 uitstoot

In 2022 is de CO2 uitstoot gestegen ten opzichte van het jaar 2021. Enerzijds komt dit doordat in 2021 de covid-pandemie nog in volle gang was, wat een positief effect had op de uitstoot. Anderzijds hebben wij in 2022 de datakwaliteit (juistheid en volledigheid) verder verbeterd, met als gevolg een hogere waarde voor 2022.

CO2 emissies per categorie (in ton)

2019

2020

2021

20221

     

Elektriciteit

731

705

580

651

Verwarming

1.317

1.302

887

824

Auto's

13.574

12.687

9.785

8.145

Bedrijfswagens

6

40

1.121

2.708

Brandstof2

241

350

347

1.763

Woon-werkverkeer

2.892

2.548

2.172

2.059

Zakelijk reizen

332

283

304

206

Vliegverkeer

33

5

9

31

     

Totaal

19.126

17.920

15.205

16.387

     
   
  • 1 In 2022 is Vebego Facility Services Deutschland niet in scope meegenomen, de focus lag dat jaar volledig op de transitie.
  • 2 Brandstof voor voertuigen en overig materieel.

CO2 emissies per scope (in ton)

2022

  

Scope 1

13.199

Scope 2

893

Scope 31

2.295

Totaal

16.387

  
  • 1 Scope 3 bevat woon-werkverkeer, zakelijke reizen en vliegverkeer.

De uitstoot van auto's en bedrijfswagens samen is ongeveer gelijk gebleven in vergelijking met 2021. Hierbij is de uitstoot van auto's gedaald en van bedrijfswagens juist toegenomen. Dit komt omdat over 2022 de gegevens ook België en Zwitserland omvatten, waar dat eerder alleen Nederland was. Het brandstofgebruik van voertuigen en overige materieel is toegenomen, dit komt door een specifiekere uitvraag van data. Met deze verbeterde en meer complete data kunnen we gerichter werken aan de doelstelling per categorie, omdat we meer inzicht hebben in het effect van maatregelen.

Grotere bewustwording creëren

In 2022 zijn kick-off workshops gegeven aan de Vebego-bedrijven in alle vier de landen. Tijdens deze sessie werden de bedrijven meegenomen in onze impactstrategie, het waarom van het strategisch programma CO2 neutraal, het belang van datakwaliteit en de drie scopes met de verschillende CO2-uitstootbronnen. Bovendien hebben de bedrijven handvatten gekregen voor het opstellen van een reductie roadmap, waarbij de mijlpalen van de roadmap van Vebego Group de basis vormen.

Vebego roadmap naar CO2 neutraal werken in 2030

In 2022 is de CO2-uitstoot van het Vebego wagenpark over 2021 gecompenseerd door investeringen via Groen Balans in een windmolenproject in India. De Verified Carbon Standard certificaten van dit project zijn geverifieerd door Verra

Financiële gezondheid van medewerkers

Vebego heeft samen met veertien andere Nederlandse bedrijven meegewerkt aan de oprichting van de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid. In dit samenwerkingsverband slaan we de handen ineen met bedrijven en organisaties die zich net als wij in willen zetten voor de financiële gezondheid van hun medewerkers. Met als hoofddoelstelling dat in 2030 50% minder werknemers financieel kwetsbaar of financieel ongezond zijn. Koningin Máxima heeft de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid op 29 november 2022 in Amsterdam officieel gelanceerd.

Koningin Máxima lanceert de Nationale Coalitie

Vebego heeft zich gecommitteerd aan betrokkenheid bij het leiderschap van de coalitie (tweemaal per jaar deelname aan bijeenkomst met andere bestuurders) en doen een financiële bijdrage voor de uitvoering van activiteiten in 2023. Ook gaan we in 2023 een basis-set aan interventies implementeren. Zo gaan we als bedrijf jaarlijks de financiële gezondheid van onze medewerkers meten, te starten met een nulmeting in 2023.

Budgetcoaching

Geldzorgen passen niet bij betekenisvol werk. Daarom werkt Vebego in Nederland al een aantal jaar samen met de Budgetcoach Groep. Medewerkers kunnen met hun geldvragen gratis en anoniem terecht bij de telefonische helpdesk. Als er een budgetcoachtraject nodig is, vergoeden wij dat als werkgever.

Pilot om verborgen armoede te herkennen

Stichting Anders is een stichting die zich inzet voor kwetsbare mensen die een (praktische) hulpvraag hebben. De stichting daagt ondernemers uit om hun producenten, diensten en talenten beschikbaar te maken voor mensen in de samenleving die dat kéihard nodig hebben. In 2022 is Vebego de samenwerking aangegaan met Stichting Anders, met een pilot van het project Welverdiend. De pilot richt zich op eigen medewerkers die, ondanks dat ze werken, geldzorgen hebben. De pilot wordt in eerste instantie uitgerold bij Vebego Cleaning Services en Vebego Participatie in Rotterdam, bij Ahoy en Defensie. Als onderdeel van de pilot hebben we een nulmeting gedaan via korte telefonische interviews met HR, teamleiders en enkele medewerkers. Zo kregen we inzicht in mogelijke verborgen armoede en de hulp die hierbij denkbaar is. Via een gesprekstraining hebben teamleiders en voorwerkers van Vebego Cleaning Services en Vebego Participatie geleerd hoe zij verborgen armoede kunnen herkennen en hoe zij hierover het gesprek kunnen aangaan met hun directe collega’s. De pilot is aangejaagd met een campagne; medewerkers zijn via diverse kanalen geïnformeerd over de mogelijkheden die Vebego biedt bij geldzorgen en andere financiële vragen. Naast Stichting Anders zijn dat ook de Budgetcoach Groep (zie ook hiervoor), Geldfit en Sam& (via Vebego Foundation).

Donatie voor kinderen in Oekraïne

Vebego Foundation en Vebego zorgen er met een donatie aan SOS Kinderdorpen voor dat meer dan 1.000 kinderen in Oekraïne worden voorzien in hun basisbehoeften, zoals eten, drinken en benodigde medicatie. SOS Kinderdorpen kan met deze donatie de kinderen ook onderdak en psychosociale hulp bieden. Als het mogelijk is om ze te evacueren, zorgt SOS Kinderdorpen voor vervoer naar omliggende landen. En maakt de kinderdorpen en programma’s gereed voor opvang van de geëvacueerde kinderen en hun verzorgers. De verwachting is dat de gevluchte kinderen en hun verzorgers lange tijd in hun opvanglocaties zullen doorbrengen. Dankzij deze steun krijgen kinderen de zorg en liefde die zij zo hard nodig hebben.

Raamfolieproject om energie te besparen

In 2021, besloot Hago Zorg alle medewerkers een raamfoliepakket aan te bieden. De voornaamste reden: met raamfolie kunnen mensen fors besparen op hun energierekening. Dit succesvolle project is in 2022 verder uitgerold bij andere Nederlandse Vebego-bedrijven. Alle directe medewerkers konden als ze dat wilden een pakketje raamfolie krijgen. De Vattenfall Foundation heeft 400 pakketjes raamfolie gedoneerd aan Vebego en ook bemiddeld in het contact met de leverancier van de raamfolie. Uiteindelijk zijn 1.965 extra pakketjes raamfolie ingekocht en verstuurd naar (directe) medewerkers. Een restant van de pakketjes is naar de Vebego Foundation gegaan die ze uitdeelt aan gezinnen die hier profijt van hebben. ​

In cijfers:​

  • 2365 pakketjes raamfolie uitgedeeld

  • 8625 m2 raam geïsoleerd

  • 112.125m3 gas bespaard ​

  • Uitstoot van 200 ton CO2 voorkomen (CO2-uitstoot per m3 gas is ongeveer 1,8kg)​

Mijn Rapport