Afkortingen en begrippen

Afkorting

Uitleg

CEO

Chief Executive Officer

CFO

Chief Financial Officer

CO2

Koolstofdioxide

COO

Chief Operating Officer

CPCO

Chief People & Culture Officer

CSO

Chief Strategy Officer

CSRD

Corporate Sustainability Report Directive

CVO

Chief Value Officer

D&I

Diversiteit en inclusie

DoF

Designing our Future

ESG

Environmental, Social, Governance

GPTW

Great Place To Work

GRI

Global Reporting Initiative

KPI's

Key Performance Indicators

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

NPS

Net Promotor Score

SBTi

Science Based Targets initiative

SDG

Sustainable Development Goals

TCF

Tax Control Framework

VCS

Verified Carbon Standard

Betekenisvol werk

Wij streven ernaar dat iedere medewerker het werk als betekenisvol ervaart. Werk waar zij waardering voor krijgen, dat ze met plezier doen en dat van betekenis is voor anderen. Werk ook waarin hun talenten optimaal benut worden, want dat zorgt voor groei; van henzelf én van onze organisatie. Daar hoort bij dat wij aandacht hebben voor het sociale, vitale en financiële welbevinden van onze medewerkers. Betekenisvol werk is onderdeel van een groepsbreed programma voor duurzame inzetbaarheid en wordt jaarlijks gemeten: tot en met 2021 met een eigen methodiek, vanaf 2022 stapsgewijs met GPTW.

Designing our Future

Naam van het transitieprogramma met als doel Vebego toekomstbestendig te maken.

EcoVadis

Evidence-based online platform met duurzaamheidsbeoordelingen van leveranciers. Bedrijven kunnen hierdoor de ESG-prestaties van hun wereldwijde leveranciers beoordelen. Centrale doelstelling van het platform is om de kwaliteit van het MVO-managementsysteem van een bedrijf meetbaar te maken aan de hand van beleid, acties en resultaten. De beoordeling is geënt op eenentwintig MVO-criteria, gebaseerd op internationale normen voor duurzame ontwikkeling. De resultaten worden gepresenteerd in een scorekaart die een duidelijk overzicht geeft van de sterke punten en verbeterpunten van een leverancier.

Future Fit

Intern programma voor het verfijnen en versterken van Vebego’s duurzaamheidsstrategie.

Global Reporting Initiative

Internationaal netwerk, opgericht in 1997, dat zich richt op het ontwikkelen van een raamwerk van standaarden en principes waarmee organisaties hun ESG prestaties kunnen meten en rapporteren. Inmiddels gebruikt meer dan 70% van alle organisaties dit raamwerk om hun duurzaamheidsinspanningen te rapporteren.

Great Place To Work®

Een internationaal bekend en erkend werknemersplatform dat beschikt over ruim 35 jaar aan onderzoek en data. De methodiek meet, naast de tevredenheid en betrokkenheid van medewerkers, ook de mate van diversiteit en inclusie.

Impact

De maatschappelijke bijdrage van Vebego, voornamelijk gericht op SDG's 8 en 12.

One family. One culture. One language.

Tweede fase (2021-2025) van de strategie Vebego 2025.

Sustainable Development Goals

Zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Vebego focust in haar bijdragen aan deze doelen op SDG 8: Eerlijk werk en economische groei en op SDG 12: verantwoorde consumptie en productie.

Vebego 2025

Naam van Vebego's strategie 2017-2025.

Mijn Rapport