Strategie Vebego 2025

Vanaf 2020 is een majeure beweging ingezet naar het nieuwe Vebego. In 2022 is naast de lopende verandertrajecten inmiddels ook de rebranding begonnen. Het gekozen organisatiedesign is afgelopen jaar uitgerold en hiermee is de interne structuur bij Vebego fors gewijzigd. In 2022 hebben we als onderdeel van de reorganisatie en de rebranding afscheid genomen van een hele vloot aan merken en bedrijven.

We blijven werken aan het versterken van onze positie in de markt. De bedrijven zijn zelf aan zet om zich op hun terrein te positioneren. Wij willen Vebego transformeren van een groep autonome bedrijven naar een krachtig collectief in 2025. In wezen blijven we hetzelfde: een groot familiebedrijf met familiewaarden, dat werk biedt aan een grote groep medewerkers. En met een nieuwe rol voor de holding als strategisch architect.

Onze strategie richt zich op vier belanghebbenden: onze medewerkers, onze klanten, de maatschappij en onze organisatie. We willen betekenisvol werk creëren, bijdragen aan een betere wereld en een gezond rendement maken.

One family. One culture. One language.

De strategie richt zich op vier belanghebbenden

Vebego gezond en fit houden maakt deel uit van de strategie Vebego 2025. ‘Vebego vitaliseert’ was de eerste fase en is afgerond in 2020. De tweede fase richt zich op de totstandkoming van One Family. One Culture. One Language. Designing our Future, een ontwerp uit 2020, is het belangrijkste onderdeel van deze tweede fase en gaat over de herstructurering van de organisatie. Zodat we ook na 2025 de beste kwaliteit dienstverlening leveren en zoveel mogelijk mensen betekenisvol werk kunnen bieden.

Mijn Rapport