Designing our Future

In 2021 zijn we begonnen met uitvoering geven aan de strategie door het samenvoegen en verkopen van bestaande bedrijven, én door de aankoop van nieuwe bedrijven. Uitgangspunt van Designing our Future is immers dat Vebego bestaat uit elf grote bedrijven in vier kernlanden. Die actief zijn in schoonmaak, zorg, groenvoorziening, en facilitair management.

Ook zijn in 2022 grote stappen gezet op een eenduidiger manier van functioneren. Dat betekent dat in Nederland een groot aantal bedrijven die zijn gefuseerd, dezelfde ICT-systemen en processen gaan hanteren. Dat gebeurt ook in Zwitserland al.

Transformatie bijna voltooid

Het intensieve transformatieproces is in de afgelopen twee jaar bijna voltooid. Op twee bedrijven na is Vebego klaar met het creëren van de elf grote bedrijven; zowel juridisch, organisatorisch als ICT-technisch. Het Nederlandse zorgbedrijf en facilitaire dienstverlening in België staan nog op de rol. Dit was een transformatie die in het tachtigjarige bestaan van Vebego nog nooit in deze omvang heeft plaatsgevonden.

Waar het allemaal mee begon

De noodzaak om te reorganiseren was groot; met meer dan 100 bedrijven werkte Vebego inefficiënt en volgens te veel verschillende processen en procedures. Dat leidde tot veel overheadkosten en tot weinig herkenning bij de buitenwereld. Met de transformatie heeft Vebego sterkere bedrijven gecreëerd, met nieuwe stevige management teams en meer slagkracht. Die teams hebben volop plannen en kunnen nu invulling gaan geven aan de gewenste grotere herkenbaarheid als Vebego-bedrijf in de markt.

De vijf redenen om grote bedrijven te vormen

Dit proces wordt versterkt door het rebranding-project van Vebego, waarbij bedrijven zichtbaarder en herkenbaarder worden voor de medewerkers, de klanten én de maatschappij, onder één sterk en zichtbaar merk.

De nieuwe MT’s van de bedrijven zijn zeer gedreven om hier invulling aan te geven. Zo heeft Vebego Groen een sterk model waarin maatschappelijke impact en groen samenkomen. De fusie van hectas en Servico tot Vebego Facility Services Deutschland is technisch een knap staaltje werk. Net als het samengaan van de negen Nederlandse schoonmaakbedrijven in Vebego Cleaning Services Nederland.

De transformatie betekent ook een andere rol voor de holding. De holding zet het beleid uit en schept de financiële kaders. Deze kunnen we nu, na een aantal jaren van grote projecten, lean & mean inrichten zodat het de strategisch architect wordt die we voor ogen hebben.

Klanten en doelen

Onze grondtoon blijft hetzelfde. We zijn goed uit de covid-periode gekomen en de lijn wordt doorgezet. Van oorsprong zijn we een schoonmaakbedrijf. Over de landen heen is dit nog steeds onze grootste activiteit.

In de loop van de tijd zijn hier producten, expertise en diensten bijgekomen. Voor segmenten of grote klanten in luchtvaart, openbaar vervoer, zorg en industrie. Maar ook voor zaken als groenvoorziening, zorg en zorgservices, personeelsdiensten, vastgoedexpertise en technisch onderhoud. We bieden dienstenoplossingen aan onze klanten, bijvoorbeeld cleanrooms en het reinigen van productielocaties. We bieden ook unieke, specialistische dienstverlening, zoals gevelmanagement en integraal facilitymanagement. Daarbij streven we altijd naar gezonde lange-termijnrelaties met klanten.

We willen toonaangevend en goed zichtbaar zijn: mentaal marktleider zijn. Om daarmee commercieel succesvol te zijn. Daarnaast willen we in de arbeidsmarkt herkenbaar zijn als aantrekkelijke werkgever die betekenisvolle banen creëert en impact maakt op de maatschappij.

Mijn Rapport