Vooruitblik 2023

We zitten midden in de grootste organisatorische verandering in de geschiedenis van Vebego. Het bouwen van een toekomstbestendige organisatie – een proces dat tot 2025 duurt - vergt bijzonder hoge investeringen. Het is belangrijk om focus te houden op het reguliere werk voor klanten en de wereld om ons heen, terwijl we werken aan grote interne projecten zoals samenvoegingen, rebranding en ICT-projecten.

De grootste organisatorische verandering ooit voltrekt zich in een onzekere tijd. De oorlog in Oekraïne is helaas, na een jaar, nog altijd niet ten einde. En de stevige inflatie houdt nog altijd aan. Loonafspraken staan onder druk en klantcontracten moeten worden opengebroken en heronderhandeld om het effect van de kostenstijgingen enigszins terug te verdienen.

Deze factoren hebben effect op de begroting van Vebego over het jaar 2023. Het verwachte resultaat in 2023 zal fors lager uitvallen dan over het boekjaar 2022. In de voorbereidingen op het jaar 2023 waren diverse CAO-onderhandelingen binnen schoonmaak en groen nog niet afgerond. De hoogte van de loonstijgingen is daardoor nog onzeker, en daarmee ook de vereiste omzetstijging om dit te financieren. We maken ons bovendien zorgen over ons personeel. Door de enorme inflatie (met name energiekosten) zien we bij steeds meer medewerkers problemen ontstaan. De financiële onzekerheid veroorzaakt stress en kan leiden tot uitval. We zijn bijzonder alert op deze vorm van uitval en willen medewerkers, daar waar wij kunnen, bijstaan met begeleiding en advies.

Hoge uitval betekent hogere uitgaven voor inkoop. Het aantal (kwalitatieve) medewerkers op de arbeidsmarkt is schaars. De prijzen van zelfstandigen of arbeidsbemiddelingsbureaus stijgen enorm. Onze bedrijven zien stijgende personeelskosten als één van de grootste risico’s voor 2023. Het verloop bij het personeel, zowel op de werkvloer als in ondersteunende functies, is hoog; het behoud van key players wordt van steeds groter belang. Tegelijkertijd verwachten wij ook te profiteren van kansen in de huidige arbeids- en verkoopmarkt. Als krachtig collectief met één voor iedereen herkenbare merknaam kunnen we medewerkers en klanten beter voor ons winnen.

Binnen de schoonmaak en het groen in Nederland, en binnen de schoonmaak in Duitsland, gaan we in ieder geval vol van start met één grote onderneming. Er staat in deze bedrijven een sterk nieuw managementteam dat de strategische visie van 2025 heeft omarmd en hier gerichte vervolgacties op inzet. De managementteams worden ondersteund door de leden van de Executive Board; deze houdt zich bezig met de kansen en risico’s op lange termijn en stuurt (bij) op strategisch niveau.

Ook in 2023 moeten we weer snel en adequaat inspelen op de in rap tempo veranderende omgeving. Dat is nodig om de juiste besluiten voor de korte én de langere termijn te kunnen nemen, in het belang van Vebego en alle stakeholders. Doel in 2023 is en blijft dat we nog meer ‘Great Work’ kunnen verrichten door en voor onze medewerkers en klanten!

Mijn Rapport